Show simple item record

dc.contributorİstanbul Kültür Üniversitesi / Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku Bölümü / İdare Hukuku Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorAltınok Çalışkan, Elif
dc.date.accessioned2018-11-08T13:41:38Z
dc.date.available2018-11-08T13:41:38Z
dc.date.issued2011-05
dc.identifier3 / 18tr_TR
dc.identifier3 / 18tr_TR
dc.identifier3 / 18tr_TR
dc.identifier.issn1309-4327
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3226
dc.description.abstractİnsanlık tarihi kadar eski olan ve tarihin hemen her döneminde ortaya çıkan “sığınma” statüsü hukukun önemli bir parçası olup, “insan hakları hukuku ve özellikle insancıl hukuk” kapsamında her geçen gün daha da gelişmektedir. Bu önemi sebebiyle konu İdare Hukuku ilkeleri çerçevesinde irdelenmiş; özellikle “mülteci statüsü”nün ilgili idarece verilmesi kararının bir idari işlem olması nedeniyle, işlem, idari işlemin unsurları açısından incelenmiştir.Bununla birlikte mülteci sığınmacıların başlıca sorunları ve insan hakları il kurullarının rolü üzerinde de durulmuştur. Son olarak , Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı Taslağı ile getirilmek istenen başlıca yenilikleri kısaca değinilmiş ve AİHM’nin konu ile ilgili kimi önemli kararlarına yer verilmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSeçkin Yayıncılıktr_TR
dc.relationFasikül Aylık Hukuk Dergisitr_TR
dc.subjectMülteci, Sığınmacıtr_TR
dc.subjectNo- refoulement (geri göndermeme) ilkesi
dc.subjectİltica Hakkı
dc.subject1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme (Cenevre Sözleşmesi)
dc.subjectMültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü
dc.subjectİdari işlemin unsurları
dc.titleKamu hizmetleri ve insan haklarındaki gelişmeler ışığında mültecilerin / sığınmacıların hukuki durumu ve başlıca sorunları üzerine gözlemlertr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID202820tr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record