Recent Submissions

 • Chaos Theory and Stoppard's Arcadia 

  Antakyalıoğlu, Zekiye (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  This study aims at presenting how Chaos Theory can be held in a work of art, especially in the hands of Tom Stoppard, who is a very renown British playwright. Chaos and Chaotic Systems may sound to be the main areas of ...
 • Kaotik Lorenz Sisteminin Yarı-Ayna Yapısı 

  Uyaroğlu, Yılmaz (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  Bu çalışmada, yarı sarmalama uygulaması yapıldıktan sonra iki basit çeker birleştirilerek Lorenz çekerinin yarı-ayna yapısı elde edilmiştir. Çalışmada bu uygulamanın MATLAB programı ile gerçekleştirilmesinin yanı sıra ...
 • Organizasyon kültürünün ve bireyler üzerindeki etkilerinin açıklamasında kaotik bir yol 

  Ercil, Yavuz; Varoğlu, Demet; Basım, Nejat; Şensoy, S. Eyüp (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  Örgüt kültürü, bu bakış la, bireylerin değerleri kökeninde kültürel algılamalarının toplamıdır. Örgüt içindeki her bir birey kendine özgü algılamalara sahiptir. Bireyler arasındaki etkileşim bireysel bakış açısını da ...
 • Zaman Skalasında Mimarlık Dinamik Sistemler 

  Ufuktepe, Ünal; Dündar, Veli; Kahraman, Sevcan (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  Zaman Skalası, reel sayıların herhangi boş olmayan kapalı bir alt kümesidir. Zaman skalasında kalkülüs, ilk olarak 1989 yılında Stefan Hilger tarafından bulunmuştur, matematikte buna kısaca sürekli ve ayrık durumların ...
 • İşletmelerde kaos yönetimi 

  Dereli, Türkay; Durmuşoğlu, Alptekin; Kanat, Şenol (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  Değişen teknoloji ve yönetim felsefeleri, getirdikleri çözümlerin yanı sıra işletmelerde yeni problemlerin kaynağı olabilmektedir. işletmeler, çalışanlardan daha fazla bilgi ve iletişim kanalıyla çalışmayı başarabilme, ...
 • Fractal Properties Of Earthquakes In Marmara 

  Ceylan, Savaş (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  Many geophysical phenomena such as frequency-size distribution of earthquakes, faults, and fractures show multifractal properties. Having fractal distribution requires that number of objects larger than a specified size ...
 • Yaşamımızı Çevreleyen İlginç Geometrik Şekiller: Fraktallar 

  Doğan, Rüya; Genç, Müge (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  Bu çalışmada, Mandelbrot Fraktalı kullanılarak yeni bir fraktal oluşturulup, elde edilen şeklin bir fraktal olduğunun ispatlanması amaçlanmıştır. Çalışma, Özel Eyüboğlu Lisesi 11.sınıf öğrencilerinden Ayşegül BAYAR, Valya ...
 • Ekolojik Bir Modelin Kaotik Dinamikleri 

  Kara, Rukiye; Can, Mehmet (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  Bu çalışmada aynı ekolojide yaşayan ve türler arsındaki ilişki ile bir besin zinciri oluşturan üç farklı türün oluşturduğu bir popülasyon modeli ele alınmıştır. Modelde kaosa gidişteki önemli basamaklardan birisi olan ...
 • Kuzey Kıbrıs'daki üniversitelerde sürdürülen sanat eğitiminin çıkmazları ve III. Kültür-Sanat Kurultayı'na yansımaları 

  Günalp-Salman, Özlem (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  Çağımızda bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucu özellikle görsel iletişim araçlarının çeşitliliği aslında görsel imgelerle dolu bir kaostan başka bir şey değildir. Sanat artık; geleneksel yaklaşımların ve anlayışın ...
 • Satranç ve Yapay Zeka Tartışmalarındaki Yeri 

  Gültekin, Özgür (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-10)
  1900'lerin ilk çeyreğinde mantıkçı pozitivistlerin fikirleri bilim, felsefe, müzik ve mimarlık gibi etkinliklerin dışında satrançta da yeni yaklaşımları doğurmuştur. Nimzovitzch ve Reti gibi ustalar, satrançta biçimselleştirilmiş ...

View more