Recent Submissions

 • Yönetim ve Organizasyon Bilimi Açısından Karmaşıklık Teorisi 

  Tekel, Suna (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
  Doğada olup bitenleri anlamak için fizik deneylerinden bilgisayar yapımlarından faydalanan kaos teorisi, kendini örgütleme ve karmaşıklık teorisi bütüncü bir değişim teorisine önemli katkılar yapmaktadır. Bu teorilerin ...
 • Sıvılaşma Olayına Kaotik Yaklaşım 

  Celasun, Şule; Öztürk, Yılmaz (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
  Sıvılaşma ( liquefacion ) , Zemin Mekaniğinde, su içeren ince taneli kum kütlesinin bir titreşim hareketi sonucu sıvılaşarak oynak ve akısı hale gelmesi olarak tanımlanabilir. Böylece bir kütlenin bir yapının temel tabanını ...
 • Karmaşık Sosyal Sistemlerde "Düzen" Kalıplarının Fraktal Yapısı 

  Yazğan, Şükrü (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
  Herhangi bir sistem içinde var olan olası durumarın (contingency) faz uzayının belirli bir alanına sınırlanması sistem içinde “düzen “in kurulmasının temel unsurudur. Bu sınırlama faaliyeti karmaşık bir sisteme genel bir ...
 • Ekonomi ve Kaos Teorisi 

  Kesici, Sinan (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
  Kaos teorisinin ekonomistler tarafından bilinmesi, ekonomideki dengenin zorlununun da anlaşılmasına neden olmuştur. Ekonomideki karmaşık piyasa faaliyetleri nedeniyle bu faaliyetleri nedeniyle bu faaliyetleri modellemek ...
 • 31 Temmuz 2005 Bala (Ankara) Depremi, Mᴅ=4,9 Artçı Şok Dizisinin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi ve Artçı Şok Parametrelerinin Bölgesel Değişimleri 

  Öztürk, Serkan; Bayrak, Yusuf (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
  Bu çalışmada, yerel saat itibariyle 00:45’te meydana gelen 31 Temmuz 2005 Bala, Mᴅ≥2,3 =4.9, depreminden sonra yaklaşık üç aylık zaman dilimi içerisindeki artçı şok dizisi istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve artçı ...
 • Portföy Yönetiminde Kaos Teoremi 

  Kendirli, Selçuk (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
  Kelime anlamı olarak Kaos; karmaşıklık, düzensizlik ve belirsizlik durumlarını ifade eder. Kaos teoremi sadece finans ve makro iktisat bilimlerince değil tüm bilimlerce de ilgi görmüştür. Son yıllarda kaos kuramı hem finans ...
 • Kentsel Siluetin Çeşitlilik Açısından Değerlendirilmesinde Entropi Yaklaşımı 

  Bostancı, Seda H.; Ocakçı, Mehmet; Şeker, Serhat (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
  Kent formunu anlamak için, kentsel siuetler temel referans noktalarıdır. Kentsel formun değişimi, özellikle kıyı siluetinde net bir şekilde gözlemlenebilir. Kentsel siluetin değişimi ve estetiğinde, görsel çeşitlilik önemli ...
 • Üç Canlı Türünün Oluşturduğu Besin Zinciri Modelinde Kaos 

  Kara, Rukiye; Can, Mehmet (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
  Bu çalışmada, aynı ekosistem içerisinde yaşayan üç farklı canltı türü arasındaki etkileşimi inceleyen bir besin zinciri modeli ele alınmış ve bu modelin denge noktalarında sisteminin kararlılık analizleri yapılmıştır. ...
 • BPSK İşaretler için Gözü Kapalı Kaotik SNR Kestirici 

  Tekbaş, önder Haluk (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
  İkili evre kaydırma anahtarlamalı ( BPSK ) işaretlerin toplanır beyaz Gauss gürültülü ( AWGN ) kanaldan iletiminde işaret-gürültü-oranı ( SNR ) değerinin kaotik bir yöntemle kestirimi gerçekleştirilmiştir. Yöntemin kaotik ...
 • Genelleştirilmiş Sprott Sistemlerinde Normal Form Yaklaşımı 

  Perddahçı, N. Ziya; İldeş, Medine; Hacınlıyan, Avadis (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
  İkinci mertebeden otonom olmayan veya üçüncü mertebeden otonom diferansiyel denklemler kaotik davranış gösteren en basit sistemlerdir [I]. Sprott tarafından önerilen bu tür sistemlerden [2] lineerleştirilmiş öz değer yapısı ...

View more