Show simple item record

dc.contributorMimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture Mimarlık / Architecture Makaleler / Articlestr_TR
dc.contributor.authorTöre, Evrim
dc.date.accessioned2018-11-13T09:30:44Z
dc.date.available2018-11-13T09:30:44Z
dc.date.issued2014-04
dc.identifier.issn1307-9905
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3321
dc.description.abstractKentsel politikalarla desteklenen kültür endüstrilerinin, kentlerde ekonomik, mekansal ve kültürel alanlarda, doğrudan ve dolaylı pek çok fayda açığa çıkardığına ilişkin pek çok kanıt bulunmaktadır. Bu yazıda İstanbul’un özgün yapısı içerisinde oluşan ve kümelenen bir kültür endüstrisi olan film endüstrisine yer verilerek, organizasyonel ve mekansal yapı çözümlenmeye çalışılmıştır. Sektörün iç dinamiklerini anlamaya yönelik bu çözümlemede, günümüz kesitinde film endüstrisinin sorun, potansiyel ve beklentilerine yönelik olarak üretilebilecek yerel ve merkezi politikalar, 2005-2013 yılları arasında yürütülen araştırmanın temel bulgularından hareketle sıralanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThere is great evidence that cultural industries, supported by urban policies, reveal great economical, spatial and cultural impacts in cities. This paper deconstructs film industry by its organizational and spatial structure, which stems from the unique structure of Istanbul and prone to cluster. Besides internal policies, the contribution of the central and local policies that might produce solutions for the major problems, potentials and projections of the film industry is discussed, regarding the data collected in a broad research conducted in between 2005-2013.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherKent Araştmaları Enstitüsütr_TR
dc.relationİdealkent- Journal of Urban Studiestr_TR
dc.subjectKentsel Politikalartr_TR
dc.subjectKültür Endüstrileritr_TR
dc.subjectFilm Endüstrisitr_TR
dc.subjectİstanbultr_TR
dc.subjectUrban Policies
dc.subjectCultural Industries
dc.subjectFilm Industry
dc.subjectIstanbul
dc.titleKültür Endüstrileri Kentsel Politikalarda Bir Yer Edinebilir mi?: İstanbul Film Endüstrisi Örneğitr_TR
dc.title.alternativeAny Room for Cultural Industries in Urban Policies?: The case of Istanbul Film Industry
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID112288tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record