Publication:
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Şerhi

Date
2017-07
Authors
Gümüşsoy Karakurt, Güler
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri Türk Borçlar Kanunu’nda özel olarak düzenlenmemiştir. Buna karşın, arsa payı karşılığ inaşaat sözleşmelerinin şerhi imkanı Türk Medeni Kanunu mad. 1009’da düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye ek olarak, 2009 yılında 5831 sayılı Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun ile 2644 sayılı mevcut Tapu Kanunu’nun 26. Maddesinin 7. Fıkrasına yapılan bir ekleme ile birlikte arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin şerhinde şekle ilişkin özel bir düzenleme yoluna gidilmiştir. Çalışmamızda bu sözleşmenin şerhi usulü ele alınacaktır.
Description
Keywords
Arsa payı karşılığı inşaat, Sözleşme, Şerh, Süre, Şekil
Citation