Show simple item record

dc.contributorİstanbul Kültür Üniversitesi / Hukuk Fakültesi / Özel Hukuk Bölümü / Medeni Hukuk Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorGümüşsoy Karakurt, Güler
dc.date.accessioned2018-11-14T09:33:43Z
dc.date.available2018-11-14T09:33:43Z
dc.date.issued2014-07
dc.identifier13 / 2tr_TR
dc.identifier13 / 2tr_TR
dc.identifier13 / 2tr_TR
dc.identifier.issn1309-8837
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3342
dc.description.abstractÖzellikle gelişen teknoloji ile birlikte kusur ilkesinin adaleti sağlamada yetersiz kalması sonucu kusursuz sorumluluk halleri Kabul edilmiş olup, bunların başında da tehlike sorumluluğu gelmektedir. Tehlike sorumluluğu ilk defa 1 Temmuz 20012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 71. Maddesi ile genel bir düzenlemeye kavuşmuştur. 6098 sayılı TBK ile yürürlükten kaldırılan 818 Sayılı Borçlar Kanununda böyle bir düzenlemeye yer verilmemişti. Tehlike sorumluluğu hukukumuza 6098 sayılı TBK ile girmemiştir. Bu konuya ilşikin özel kanunlar mevzuatımızda bulunmaktadır. Bunların başında da Karayolları Trafik Kanunu gelmektedir. Çalışmamızda öncelikle hukukumuzda tehlike sorumluluğunun düzenleniş biçimini, sonrasında TBK mad. 71’in uygulama şartlarını ve sonuçlarını ele alacağız.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSeçkin Yayıncılıktr_TR
dc.relationİstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisitr_TR
dc.subjectTehlike sorumluluğu, Kusur ilkesi, Kusursuz sorumluluk, İşletme, Genel kuraltr_TR
dc.title6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Tehlike Sorumluluğutr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID258071tr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record