Show simple item record

Investigation of the effects of anamorphic illusion on spatial perception according to the approaches used by various artists

dc.contributorMimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture Mimarlık / Architecture Makaleler / Articlestr_TR
dc.contributor.authorErkan Yazıcı, Yasemin
dc.date.accessioned2018-11-15T07:18:54Z
dc.date.available2018-11-15T07:18:54Z
dc.date.issued2015-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3365
dc.description.abstractMekân sadece bir hacim değil, aynı zamanda tüm duyu organları ile birlikte algılanan, sınırları kullanıcı tarafından oluşturulabilen bir boşluktur. Bazen tasarımcılar üç boyutlu elemanlarla mekânda istedikleri etkileri yaratamamaktadırlar. Bu gibi durumlarda anamorfik illüzyon olarak adlandırılan, iç ya da dış mekanlarda uygulanabilen yöntemden yararlanılabilir. Bu yöntem derinlik, süreklilik, yönlendirme, odaklanma ve merak gibi mekânda istenilen algıyı yaratmak için kullanılabilir. Bu makalede anamorfik çalışmalar yapan sanatçıların yaptıkları çalışmalar incelenmiş ve bu çalışmaların mekânda oluşturduğu algı değişiklikleri olumlu ve olumsuz yanları ile birlikte değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractSpace is not only a volume, but at the same time it is a space perceived with all sensory receptors and its boundaries can be created by the user. At times, designers are unable to provide the intended effects in space with three dimensional elements. In these cases, it is possible to make use of a method called “anamorphic illusion”, which can be used in both interior and exterior spaces. This method can used to create a desired perception of depth, continuity, directivity, focus and curiosity in space. This presents investigates the works of artists who make use of anamorphic illusion and evaluates the positive and negative effects of this technique on the perception of space.
dc.language.isotrtr_TR
dc.subjectAlgıtr_TR
dc.subjectGörsel Algıtr_TR
dc.subjectMekan Algısıtr_TR
dc.subjectAnamorfik İllüzyontr_TR
dc.subjectPerception
dc.subjectVisual Perception
dc.subjectSpatial Perception
dc.subjectAnamorphic Illusion
dc.titleAnamorfik İllüzyonun Mekan Algısına Etkilerinin Farklı Sanatçı Yaklaşımlarına Göre İrdelenmesitr_TR
dc.titleInvestigation of the effects of anamorphic illusion on spatial perception according to the approaches used by various artists
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID112309tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record