Publication:
Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararı Işığında Elektrik Kayıp Bedelinin Talep Edilmesine İlişkin Hukuki Değerlendirmeler

Date
2016-01
Authors
Öztürk Akkartal, Hanife
Kandıralıoğlu Cuylan, Çağla
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, elektrik enerjisinin nakli esnasında meydana gelen kayıp ile başka kişiler tarafından kaçak olarak kullanılan elektrik bedellerinin, ödemelerini gerçekleştiren abonelerden tahsil edilmesinin hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayacağı gerekçesiyle eletrik faturalarında yer alan kaçak bedeli ve diğer kalem bedellerinin tüketiciden alınmaması yönünden karar vermiştir. Bu kararın üzerine elektrik piyasası mevzutında özellikle 01.01.2016 tarihinden geçerli olarak uygulanmak üzere değişiklikler yapılarak kayıp kaçak bedelleri açıkça fatura kalemi olmaktan çıkarılmış ve dağıtım bedeli adı altında örtülü olarak abonelere yansıtılmaya devam edilmektedir. Elektrik faturalarında aslında dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olması gereken kalemlere her ne ad altında olursa olsun yer verilmesi hukuka uygun değildir. Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri Enerji Piyasası Üst Kurulundan aldıkları izin ile elektirik dağıtım hizmetini sürdürdükleri için hazırladıkları sözleşmeler Borçlar Kanununu genel işlem şartları hükümlerine tabi olacaktır. Genel işlem şartlarına ilişkin hükümler ister gerçek kişi tüketici ister tüzel kişi tacir olsun geçerli olacak ve tacirler de sözleşmelerde yer alan hükümlerde genel işlem şartlarına aykırılık iddiasında bulunabilecektir.

Description
Keywords
Elektrik piyasası mevzuatı, Kayıp kaçak bedeli, Genel işlem şartları, Dağıtım bedeli, Teknik-teknik olmayan kayıp
Citation