Publication:
Türkçede Kullanılan Dilbilimi Terimleri Üzerine Bir İnceleme

Date
2006
Authors
Karpuz, Hacı Ömer
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bildiride önce genel olarak “terim” hakkında bilgi verilmiş, sonra Türkçede aynı anlamda kullanılan külliyat, derlem, korpus, örneklem ve bütünce terimleri kısaca açıklanmış ve değerlendirilmiş, daha sonra da Türkiyede dilbilimle ilgili çalışmalarda bir kavramın çok sayıda terimle karşılandığı ve bunun da bilimselliği zedelediği ve zihinsel karışıklığa neden olduğu örneklerle ortaya konmaya çalışılmıştır. Konuyla ilgili terim sözlüklerinde bazı yanlışlıklar yapıldığı, bazı sözcüklerin dilbilimi terimi olmadıkları halde sözlüklerde terim olarak gösterildikleri, aynı kavramı karşılamak üzere birden çok terimin yer aldığı belirtilmiş ve ulaşılan sonuçlar, “dilbilimi kavramlarının terimlerle karşılanma nicelikleri” ve “Türkçede dilbilimi terimlerinin kaynak dillere göre dağılımı” başlıkları altında iki tabloda gösterilmiştir. Türkçede kullanıldığı belirtilen 1006 terimin yaklaşık %60’ının Türkçe olduğu belirtilmiştir.
Description
Keywords
Citation
Collections