Publication:
Radyo Astronomi ve Türkiye'de Radyo Astronomi Çalışmaları

Date
2005-07
Authors
Dağtekin, Nazlı Derya
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Gözlem araçlarının ve tekniklerinin gelişmesiyle, astronomik gözlemler elektromagnetik spektrumun her bölgesinde yapılmaktadır. Radyo astronomi, gök cisimlerinin radyo bölgesindeki ışımalarının radyo teleskoplar ile alınması, kaydedilmesi ve değerlendirilmesi ile yapılır. Türkiye’de ilk radyo astronomik gözlemler, UNIDO’ nun yardımı ile Kharkov Radyo Astronomi Enstitüsü’nden (Ukrayna) alınan 2 m. Çapındaki MRT-2 (Marmara Radyo Telestopu-2) ile 1996-97 yıllarında TÜBİTAK MAM’ da (Marmara Araştırma Merkezi) yapılmıştır. Daha sonra bu teleskop Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’ne hibe edilmiştir. Erciyes Üniversitesinde 2002 yılında Türk Telekom’dan alınan 5 m. Çapındaki çanaklar ile yeniden tasarımı yapılan radyo teleskop (Erciyes Radyo Teleskopu-5:ERT-5) ile öncelikle galaksimizdeki nötral hidrojen gözlemleri yapılması hedeflenmektedir.
With growing techniques in observational tools and techniques, astronomical observations are carried out in each area of electromagnetic spectrum. Radio astronomy is a technique, by which, radio waves emitting from astronomical objects are received, recorded, and assessed. The first radio observatiions in Turkey were carried out in TUBİTAK MAM(Marmara Research Center) on 1996-97, by MRT-2 ( Marmara Radio Telescope-2) having 2m dish, which were bought from Kharkov Radio Astronomy Institute with the help of UNIDO. Later on, this telescope was donated to Erciyes University, Astronomy and Space Sciences Department. With the Radio Telescope which was re-constructed with the help of the 5m dishes taken from Turkish Telecom in 2002, the neutral hydrogen observation in our galaxy are planning.
Description
Keywords
Radyo Astronomi, Türkiye, Radio Astronomy, Turkey
Citation