Show simple item record

The Study About Using Data Mining Approach in Process Improvement Field Abstract

dc.contributorİktisadi İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences İktisat / Economicstr_TR
dc.contributor.authorYalçın, Esin Cumhur
dc.contributor.authorŞen, Ali
dc.date.accessioned2018-12-06T10:55:12Z
dc.date.available2018-12-06T10:55:12Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3773
dc.description.abstractBilgisayar teknolojisindeki ilerleme, işletmelerin çok miktardaki veriyi saklayabilmesi ve gerektiğinde veriyi anlamlı bilgiye dönüştürmesini sağlamaktadır. Mevcut verileri bilgiye dönüştürme sürecinde veri madenciliği teknikleri kullanılarak süreçler analiz edilebilmektedir. Veri Madenciliği ile elde edilen sonuçlar müşteri odaklı bir işletme için girdi teşkil etmektedir. Bu çalışmada işletmelerin artan rekabet koşulları karşında ayakta kalabilmesi için kaçınılmaz olarak hedeflenen sürekli iyileştirme ve bu amacı benimseyen Altı Sigma metodolojisi ve teknikleri incelenmiştir. Altı Sigma yol haritası olarak kullanılan DMAIC döngüsündeki aşamalara yer verilmiştir. Özellikle verilerin toplanması, ölçülmesi ve analiz edilmesi sürecinde Veri Madenciliği tekniklerinden faydalanılması amaçlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractImprovements in computer technology enable the companies to store huge amounts of data and to convert them into useful information. Data mining techniques can be used in the process of transforming existing data into information. The results obtained from data mining serve a customer-oriented company as input. In this study, the process of continuous improvement, which is inevitably targeted by the companies to survive in an increasingly competitive environment, and the Six Sigma methodology and techniques, which aim the same thing, are analyzed. The stages of DMAIC, which is used as Six Sigma road map, are covered. It is especially aimed to use data mining techniques in the processes of collection, measurement and analysis of data.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisitr_TR
dc.subjectSürekli İyileştirmetr_TR
dc.subjectAltı Sigma Metodolojisitr_TR
dc.subjectVeri Madenciliğitr_TR
dc.subjectContinuous Improvementtr_TR
dc.subjectSix Sigma Metodologytr_TR
dc.subjectData Miningtr_TR
dc.titleSüreç İyileştirme Çalışmalarında Veri Madenciliği Yaklaşımının Kullanılması Üzerine Bir Araştırmatr_TR
dc.titleThe Study About Using Data Mining Approach in Process Improvement Field Abstract
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID157081tr_TR
dc.contributor.authorID152444tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record