Show simple item record

The Middle Income Trap: An Assessment of Turkey

dc.contributorİktisadi İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences İktisat / Economicstr_TR
dc.contributor.authorAlçın, Kerim Sinan
dc.contributor.authorGüner, Billur
dc.date.accessioned2018-12-07T07:01:30Z
dc.date.available2018-12-07T07:01:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier37tr_TR
dc.identifier37tr_TR
dc.identifier37tr_TR
dc.identifier.issn2149-1844
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.14780/iibd.66467
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3806
dc.description.abstractGelişmekte olan ülkelerin büyüme potansiyelinin sürdürülebilirliği iktisat biliminin önemli araştırma sorularındandır. Kişi başına düşen milli gelir bakımından orta gelir grubundaki ülkelerin bu seviyeyi aşamayıp, yüksek gelirli ülkeler grubuna geçememesi Orta Gelir Tuzağı (OGT) olarak adlandırılmaktadır. Türkiye 1955-2005 yıllarında düşük orta-gelir grubu ülkeleri arasında, 2005 yılından itibaren ise yük- sek-orta gelir grubu ülkeleri arasında yer almaktadır. Türkiye orta gelir grubunda yer alan ülkeler arasında bu gelir grubunda en uzun süre kalan üç ülkeden biridir ve OGT’ye yakalanma olasılığı iktisatçılar arasında tartışılmaktadır. Bu çalışmada, OGT kavramı, Türkiye’nin OGT’ye düşme olasılığı ve Türkiye’nin yüksek gelir grubu ülkeleri arasında yer almasının mümkün olup olmadığı tartışılmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractEconomic growth potential of developing countries and its sustainability is one of the important research areas of economics. The middle income countries’ challenge to reach the high income countries is called Middle Income Trap (MIT). Turkey was among low-middle income countries group between the years of 1955-2005 and since 2005 Turkey belongs to the high-middle income countries group. Turkey is one of the longest remaining countries in the middle income group and whether Turkey fell into Middle Income Trap or not has been subject to discussion among economists. In this study, by explaining the MIT, the contingency of Turkey’s falling into Middle Income Trap (MIT) will be analyzed and the possibility of Turkey’s reaching to the high-income countries group will be discussed
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationİktisadi ve İdari Bilimler Dergisitr_TR
dc.subjectEkonomik Büyümetr_TR
dc.subjectEkonomik Kalkınmatr_TR
dc.subjectTeknolojik Gelişimtr_TR
dc.subjectEconomic Growthtr_TR
dc.subjectEconomic Developmenttr_TR
dc.subjectTechnological Developmenttr_TR
dc.titleOrta Gelir Tuzağı Türkiye Üzerine Bir Değerlendirmetr_TR
dc.titleThe Middle Income Trap: An Assessment of Turkey
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID9467tr_TR
dc.contributor.authorID111116tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record