Show simple item record

dc.contributorSağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Health Sciences Beslenme ve Diyetetik / Nutrition and Dieteticstr_TR
dc.contributor.authorKermen, Seda
dc.contributor.authorAktaç, Şule
dc.date.accessioned2018-12-07T07:24:05Z
dc.date.available2018-12-07T07:24:05Z
dc.date.issued2018-12-03
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3807
dc.description.abstractSeçici yeme, çocukluk döneminde yaygın olarak görülen beslenme sorunlarından biridir. Çeşitli yeme davranışlarının bileşiminden oluşmakta olup, hem alışılmış, hem de yeni besinlerin reddedilmesi, güçlü besin tercihleri ile yetersiz miktarda veya çeşitlilikte besin tüketimi ile karakterizedir. Geçici veya hafif seçici yeme davranışları normal gelişimin bir parçası olarak görülebilmektedir. Fakat erken çocukluk döneminde görülen seçici yeme, bazı durumlarda kaçıngan / kısıtlayıcı yeme bozukluğu için öncül olabilmektedir. Seçici yeme davranışları, çocuklarda besin tüketimini, diyet kalitesini, normal büyümeyi ve gelecekteki sağlık sonuçlarını olumsuz olarak etkileme potansiyeline sahiptir. Erken çocukluk döneminde yaygın olarak görülen seçici yeme davranışlarının, okul yıllarında hatta yetişkinlikte de devam edebileceği ve olumsuz sağlık sonuçları göz önüne alındığında, seçici yeme için risk faktörlerinin belirlenmesi önemlidir. Seçici yeme davranışlarının çoğu, herhangi bir müdahale yapılmadan düzelebilir. Fakat hem ebeveynlerin çocuk beslenmesi ile ilgili bilgilerini geliştirmek hem de endişelerini azaltmak için beslenme eğitimi verilmelidir. Bu derlemede, mevcut çalışmalarda kullanılan değerlendirme yöntemleri, seçici yeme prevalansı, besin tüketim özellikleri, gelişimini etkileyen risk faktörleri ve seçici yemeye yaklaşım incelenmiştirtr_TR
dc.description.abstractPicky eating is one of the common feeding problems in childhood. It consists of a combination of various eating behaviors, characterized by the rejection of both familiar and novel foods, strong food preference, inadequate amounts or variety of food consumption. Temporary or mild picky eating behaviors can be seen as a part of normal development. However, picky eating in early childhood may in some cases be a predictor of avoidant/restrictive eating disorders. Picky eating behaviors have the potential to adversely affect food consumption in children, diet quality, normal growth and future health outcomes. It is important to determine the risk factors for picky eating when picky eating behaviors that are common in early childhood can persist in school years and even in adulthood, and negative health outcomes are taken into consideration. Most picky eating behaviors can be corrected without any intervention. However, nutrition education should be given to both parents to improve their knowledge of child nutrition and to reduce their anxiety. In this review article, assessment methods used in current studies, the prevalence of picky eating, characteristics of nutrient intake and risk factors affecting development and approach to picky eating were examined.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationGüncel Pediatritr_TR
dc.subjectÇocuklartr_TR
dc.subjectBeslenme Sorunlarıtr_TR
dc.subjectSeçici Yemetr_TR
dc.subjectBesin Tercihitr_TR
dc.subjectChildrentr_TR
dc.subjectFeeding Problemstr_TR
dc.subjectPicky Eatingtr_TR
dc.subjectFood Preferencetr_TR
dc.titleÇocuklarda Seçici Yeme ve Risk Faktörleritr_TR
dc.title.alternativePicky Eating and Risk Factors in Children
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID268496tr_TR
dc.contributor.authorID40690tr_TR
dc.identifier.wos000478576300007


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record