Show simple item record

Analyzing Agriculture Sector of Developing and Growth-Leading Countries Using Malmquist Total Factor Productivity

dc.contributorİktisadi İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences İşletme / Business Administrationtr_TR
dc.contributor.authorBilişik, Murat Taha
dc.date.accessioned2018-12-07T09:18:14Z
dc.date.available2018-12-07T09:18:14Z
dc.date.issued2015-12
dc.identifier17tr_TR
dc.identifier17tr_TR
dc.identifier17tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3816
dc.description.abstractDünya genelinde küresel nüfus sürekli artış gösterirken, tarım, gelişmekte olan ülkelerin büyümesi için büyük fırsatlar sunmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler tarım üretimi ve ihracatını artırmak suretiyle büyümelerini artırabileceklerini fark etmiştir. Bu çalışmanın amacı, 2010-2013 dönemi için gelişmekte olan ve hızlı büyüyen ülkelerin tarım sektöründe toplam faktör verimliliğini incelemektir. İlgili ülkeler; kısaca BRICS ve MINT ülkeleri olarak adlandırılmaktadır. BRICS ülkelerini; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika, MINT ülkelerini ise Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye oluşturmaktadır. Dolayısıyla, bu ülkelerin tarım verimliliği; sürekli artan küresel nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak toplam tarım ürünleri çıktılarını önemli ölçüde etkilemektedir ve bu nedenle veri zarflama analizi ile incelenmiştir. Veri zarflama analizi sonucunda ise, etkin ve etkin olmayan ülkeler belirlenerek, etkin olmayan ülkelerde tarımsal etkinsizliğin nedenleri detaylı olarak araştırılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractAs the world population grows more, agriculture offers great oppurtunities for developing countries to grow. Developing countries especially have noticed that if they could increase their agriculture output and exports, they could have rapid growing rates. The aim of this study is to measure and analyze the total factor productivity of developing and growthleading countries between 2010 and 2013. The relevant countries are BRICS and MINT countries. BRICS countries are Brazil, Russia, India, China and South Africa. On the other hand, MINT countries are Mexico, Indonesia, Nigeria and Turkey. So, agricultural productivity of these countries has been affecting on global agricultural output which satisfies the needs of growing world population and for this reason, agricultural productivity of these countries have been analyzed using data envelopment analysis. In the results of data envelopment analysis, productive and unproductive countries have been found out and reasons of unproductivity in these countries have been investigated.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationTrakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisitr_TR
dc.subjectTarımtr_TR
dc.subjectToplam Faktör Verimliliğitr_TR
dc.subjectGelişmekte Olan Ülkelertr_TR
dc.subjectBRICStr_TR
dc.subjectMINTtr_TR
dc.subjectAgriculturetr_TR
dc.subjectTotal Factor Productivitytr_TR
dc.subjectDeveloping Countriestr_TR
dc.subjectBRICStr_TR
dc.subjectMINTtr_TR
dc.titleGelişmekte olan ve hızlı büyüyen ülkelerin tarım sektörünün Malmquist toplam faktör verimliliği ile analizitr_TR
dc.titleAnalyzing Agriculture Sector of Developing and Growth-Leading Countries Using Malmquist Total Factor Productivity
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID204668tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record