Show simple item record

Productivity Research in Turkish Banking Sector Using Data Envelopment Analysis

dc.contributorİktisadi İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences İşletme / Business Administrationtr_TR
dc.contributor.authorBilişik, Murat Taha
dc.date.accessioned2018-12-07T09:25:54Z
dc.date.available2018-12-07T09:25:54Z
dc.date.issued2015-05
dc.identifier.issn1694-528X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3817
dc.description.abstractFinansal krizlerin birçok ülke tarafından yoğun olarak yaşandığı günümüzde kaynakların verimli kullanılması ülke ekonomileri için çok önemli bir duruma ulaşmıştır. Bu nedenle, kaynakları kısıtlı olan tüm sektörlerin verimli bir şekilde faaliyette bulunması ve etkinliğini geliştirmesi gereklidir. Bunun yanında, bankacılık sektöründeki yoğun rekabet, bankaları kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya zorlamaktadır. Bunun için, bankaların sektör içindeki performanslarını değerlendirmeleri ve etkin duruma ulaşmak için referans almaları gereken bankaları bilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada, Türkiye Bankacılık Sektöründe faaliyet gösteren ve aktif büyüklüğü 35 milyarın üzerinde olan on bir banka verimlilik açısından doğrusal programlama optimizasyonuna dayalı veri zarflama tekniği ile incelenmiştir. Bu amaçla ilgili bankaların finansal raporlarından 4 adet girdi faktörü (mevduat, faiz giderleri, personel sayısı ve şube sayısı) ve 3 adet çıktı faktörüne (net kar, krediler ve faiz gelirleri) ilişkin veri setleri elde edilmiştir. Ardından veri zarflama tekniği ile bankaların etkinlik skorları hesaplanmış ve etkinlik sınırında olmayan bankalar için iyileştirme hedefleri sunulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractNowadays, as financial crisis begin to be faced by many countries, using resources productively has become a very important issue. Thus, sectors with limited resources should operate productively and increase their efficiency. Also, the intense competition within the banking sector force banks to use their resources productively. So, banks should evaluate their performances and know about the banks to follow up being as reference. In this study, 11 banks within the banking sector with total assets value of more than 35 billion have been analyzed using data envelopment analysis which depends on lineer programming optimization. For this purpose, data for 4 input factors (deposits, interest expenses, number of employees and number of branches) and for 3 output factors (net profit, credits and interest revenue) have been collected. Then, using data envelopment analysis, efficiency scores for banks have been computed and improvement targets have been suggested for nonefficient banks.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTANtr_TR
dc.relationAkademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisitr_TR
dc.subjectBankacılıktr_TR
dc.subjectVeri Zarflama Analizitr_TR
dc.subjectOptimizasyontr_TR
dc.subjectVerimliliktr_TR
dc.subjectBankingtr_TR
dc.subjectData Envelopment Analysistr_TR
dc.subjectOptimizationtr_TR
dc.subjectProductivitytr_TR
dc.titleVeri zarflama analizi ile Türkiye bankacılık sektöründe verimlilik araştırmasıtr_TR
dc.titleProductivity Research in Turkish Banking Sector Using Data Envelopment Analysis
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID204668tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record