Show simple item record

Dynamic Pricing in Retailing Industry: A Wide Literature survey

dc.contributorİktisadi İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences İşletme / Business Administrationtr_TR
dc.contributor.authorBilişik, Murat Taha
dc.contributor.authorGürgen, Onur
dc.date.accessioned2018-12-07T09:48:12Z
dc.date.available2018-12-07T09:48:12Z
dc.date.issued2012-01
dc.identifier.issn300-0845
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3819
dc.description.abstractBu çalışmada, perakendecilik sektöründe dinamik fiyatlandırma uygulamaları ve bu konuda yapılmış geçmiş çalışmaları kapsayan geniş bir literatür taraması ele alınmıştır. Çünkü, günümüz gelişen rekabet koşullarında taleplerin hızla değiştiği gibi fiyatlandırma politikalarının da değişkenlik göstermesi gerektiği saptanmıştır. Bu bağlamda, perakendecilik sektöründe dinamik fiyatlandırma ile ilgili literatürde yer alan çalışmalarda kullanılan yöntemler detaylı bir biçimde incelenmiş ve çeşitli özelliklerine göre sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Sonuç kısmında ise; literatürdeki çalışmalarda rastlanan eksikliklere ve gelecek çalışmalar için fiyat optimizasyonu hesaplamalarında göz önüne alınması gereken durumlara değinilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, dynamic pricing applications in retailing and past publications in the literature about this subject have been taken into consideration. The crucial factor making us involved in this study is both the rapid change in demand structures and also the pricing policies over time. By this mean, mathematical solution techniques in the literature used to solve dynamic pricing problems in retailing industry have been analyzed deeply and categorized according to different specialties. In the last section, lacks of mathematical solution techniques and important attributes to be taken into computations have been proposed in order to make better and more accurate price optimizations in future studies.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationMarmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖNERİ Hakemli Dergisitr_TR
dc.subjectPerakendeciliktr_TR
dc.subjectDinamik Fiyatlandırmatr_TR
dc.subjectOptimizasyontr_TR
dc.subjectLiteratür Araştırmasıtr_TR
dc.subjectDynamic Pricingtr_TR
dc.subjectOptimizationtr_TR
dc.subjectLiterature Surveytr_TR
dc.titlePerakendecilik sektöründe dinamik fiyatlandırma Geniş bir literatür taramasıtr_TR
dc.titleDynamic Pricing in Retailing Industry: A Wide Literature survey
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID204668tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record