Show simple item record

dc.contributor.authorTekbaş, önder Haluk
dc.date.accessioned2014-08-13T12:09:43Z
dc.date.available2014-08-13T12:09:43Z
dc.date.issued2006-07
dc.identifier.issn1303-2739
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/384
dc.description.abstractİkili evre kaydırma anahtarlamalı ( BPSK ) işaretlerin toplanır beyaz Gauss gürültülü ( AWGN ) kanaldan iletiminde işaret-gürültü-oranı ( SNR ) değerinin kaotik bir yöntemle kestirimi gerçekleştirilmiştir. Yöntemin kaotik olarak sınıflandırılmasının gerekçesi; işaret işleme teknikleri arasında bir kırılca boyut hesaplama metodunun yer almasıdır. Geniş bir SNR aralığında sentezlenmiş gürültülü BPSK işaretlerden oluşan bir öğrenme bir de test kümesi hazırlanmıştır. Öğrenme kümesi yardımıyla, BPSK işaretlerin SNR değerleri ile kırılca boyut değerleri arasında bir polinom bağlantısı kurulmuş ve test kümesindeki işaretlerin SNR değeri bu bağıntı yardımıyla kestirilmiştir. Yöntemin başarımı ‘’ ortalama karasel hatanın karekökü ‘’ ve ‘’ yanlılık ‘’ ölçüt alınarak yazılı dizinde rapor edilen bir başka SNR kestirim yönteminin başarımı ile kıyaslanmıştır.tr
dc.description.abstractA signal-tnoise ratio (SNR) estimation technique is realized for binary phase shift keying (BPSK) signals in real additive White Gaussian noise (AWGN) uing a chaotic approach. Teh approach is classified as cahotic because of teh fact that it exists a fractal dimension calculation method among teh signal processing techniques used in the study. Both a Jearning and a test set of noisy BPSK signals are synthesized in a wide SNR range. A polynomial relation is establihed between SNR and fractal dimension values of BPSK signals with teh help of the learning set and teh SNR values in test signals are estimated using this relation. The performance of the method is compared to taht of another SNR estimator published in the literatüre using “the root mean square eror” and “the bais” as performance metrics.en
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi Yayınlarıtr_TR
dc.subjectSNR kestirimitr_TR
dc.subjectkaotik işaret modellemetr_TR
dc.subjectSNR estimationtr_TR
dc.subjectchaotic signal modellingtr_TR
dc.titleBPSK İşaretler için Gözü Kapalı Kaotik SNR Kestiricitr_TR
dc.typeArticletr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record