Show simple item record

Dünya Miras Alanı Bursa'da Farkındalık Yaratma Süreci

dc.contributorMimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture Mimarlık / Architecturetr_TR
dc.contributor.authorDostoğlu, Neslihan
dc.contributor.authorBaşdemir, Ayten
dc.contributor.authorDurmaçalış, Birben
dc.contributor.authorÇalıkuşu, Eser
dc.date.accessioned2018-12-11T06:58:28Z
dc.date.available2018-12-11T06:58:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3880
dc.description.abstract“UNESCO World Heritage and Bursa: Awareness Raising Project” has been developed by Bursa Site Management Unit with the contribution of educators, architects, and art historians. The project process, which started on 22 June 2014 with the inscription of Bursa in UNESCO World Heritage List, is still ongoing and is planned to continue in the future. The purpose of the project has been to create consciousness on cultural heritage in Bursa, to help local people recognize and embrace the values of Bursa, which have been accepted as World Heritage, and to contribute to the preservation of these assets in a sustainable way. Not only have various target groups been given training on the importance of preserving cultural heritage, but also consciousness has been raised on the meaning of being World Heritage through the wide use of the related logo, publication and distribution of books and brochures on this subject, and numerous presentations in various meetings.tr_TR
dc.description.abstract“UNESCO Dünya Mirası ve Bursa: Farkındalık Yaratma Projesi” Bursa Alan Başkanlığı tarafından eğitimciler, mimarlar ve sanat tarihçilerinin katkılarıyla geliştirilmiştir. 22 Haziran 2014 tarihinde Bursa’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesi ile başlayan süreç günümüzde de devam etmekte olup, projenin gelecekte de sürdürülmesi planlanmaktadır. Projenin amacı Bursa’da kültürel miras konusunda farkındalık yaratmak, yerel halkın Bursa’nın Dünya Mirası olarak kabul edilmiş olan değerlerini tanımalarına ve benimsemelerine yardımcı olmak ve bu varlıkların sürdürülebilir bir şekilde korunmasınına katkıda bulunmaktır. Çeşitli hedef gruplara kültürel mirasın korunması üzerine eğitim verilmesinin yanısıra, ilgili logonun yaygın bir şekilde kullanılması, konuyla ilgili kitapların ve broşürlerin basılması ve dağıtılması, çeşitli toplantılarda çok sayıda sunum yapılması aracılığıyla Dünya Mirası olmanın anlamı üzerine farkındalık yaratılmıştır.
dc.language.isoen_UStr_TR
dc.relationTÜBA-KEDtr_TR
dc.subjectAwareness Raisingtr_TR
dc.subjectWorld Heritage Sitetr_TR
dc.subjectBursatr_TR
dc.subjectFarkındalık Yaratmatr_TR
dc.subjectDünya Miras Alanıtr_TR
dc.titleAwareness Raising Process in World Heritage Site Bursatr_TR
dc.titleDünya Miras Alanı Bursa'da Farkındalık Yaratma Süreci
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID110251tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record