Recent Submissions

  • Mimari Tasarımda Esneklik Yaklaşımlarına Kurumsal Bir Bakış 

    İslamoğlu, Özge; Usta, Gülay (2018-10)
    Günümüzde zamana bağlı yaşanan hızlı değişimler, yapıların bu değişime hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmesini gerekli hale getirmiştir. Bu hızlı değişim ve uyumun sağlanabilmesi, yapının esneklik kapasitesine bağlıdır. ...