Show simple item record

dc.contributorİstanbul Kültür Üniversitesi / Hukuk Fakültesi / Özel Hukuk Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorOmağ, Merih Kemal
dc.date.accessioned2018-12-17T07:24:29Z
dc.date.available2018-12-17T07:24:29Z
dc.date.issued2002-06
dc.identifier1 / 1 / 2tr_TR
dc.identifier1 / 1 / 2tr_TR
dc.identifier1 / 1 / 2tr_TR
dc.identifier.issn1304-4184
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3973
dc.description.abstractSigortanın esası, zararın sigortalılar topluluğuna dağıtılmasıdır. İç dağıtımda sigortacı rizikoyu aynı tehlikeye maruz sigortalılar topluluğu arasında paylaştırır ve dağıtır. Dış dağıtımda ise sigortacı, taşıdığı rizikoyu kendisinin dışındaki sigorta kuruluşlarına dağıtır ve paylaştırır. Dış dağıtıma işlerlik kazandıran üç teknik müessese şunlardır: Müşterek sigorta, mükerrer sigorta, retrosesyondur. Müşterek sigorta, da ise; sigortacı belirli oranda rizikoları üzerinde tutar geri kalanını reasüröre tekarar sigortalar. Reasüröre tekrar sigortalar. Reasürans, sigortacının ödeme gücünü takviye eder. Retrosesyon ise; reasürörün taşıdığı rizikonun bir kısmını başka bir sigortacıya devretmesi işlemidir.tr_TR
dc.description.abstractThe basis of insurance is the distribution of the damage amangst an insured group. In international distribution, the insurer distributes and divides the risk amangst the insureds facing the same dangers. In external distribution, the insurer distributes and divides the risk, amangst the other insurance companies. External distribution has three main technical structures: Coinsurance, reinsurance and retrocession. Coinsurance is the distribution of the risk amongst various insurers. In the frame of such insurance, each insurer guarantees a definite part of the risk. Coninsurance covers high amounted risk. In reinsurance the insurer keep a definite part of the risk on himself and reinsurens the rest by the means of other insurers. Reinsurance strengths the capability of the insurer in payment. Retrocession is an operation which the reinsurer assign a part of the reinsured risk to another insurer.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesitr_TR
dc.relationİkü Hukuk Fakültesitr_TR
dc.subjectÖzel sigortatr_TR
dc.subjectÖzel sigorta rizikotr_TR
dc.titleÖzel Sigorta Hukukunda Rizikonun Dağıtılması İlkesitr_TR
dc.typeArticle
dc.contributor.authorID114499tr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record