Yayın:
Sosyolojide Yeni Arayışlar: Kaos Teorisi'nin Sosyolojiye Sunduğu İmkanlar Üzerine Bir Deneme

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2006-10
Yazarlar
Kaçmaz, Gökçe
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Son yirmi yılda üzerinde binlerce makale ve kitap yazılan, doğrusal olmayan dinamikleri ele alan Kaos Teorisi’nin bir süredir sosyolojik yaklaşımları da etkisi altına almış olduğu gözlenmektedir. Şöyle ki; çok boyutlu sistemlerin anlaşılmasında, modellenmesinde ve yorumlanmasında önemli avantajlar sunan Kaos Teorisi'nin sosyolojide bir değerler dizisi değişimine yol açtığına inanılmaktadır. Kaos Teorisi, bilim dünyasındaki hâkim gerekirci değerler dizisine kart bir meydan okuma şeklinde algılanmaktadır. Bu etkileşimin nasıl olacağı, Kaos Teorisi'ni temel alan modellemelerin sosyolojinin ele aldığı sorunlara tutarlı bir çözüm getirip getiremeyeceği cevaplanması gereken sorular arasında yer almaktadır.
It's observed that Chaos Theory which discusses non - linear dynamics and in the last two decades myriads of pappers and books were written on, has been affected the sociological approaches recently. It's believed that Chaos Theory, which offers great advantages on understanding, modelling and interpretting the multi --dimensional systems, lead to a paradigm shift in sociology. Chaos Theory is percieved as a challange to dominant determinist paradigm in the scientific world. The question is how this interaction will be, and whether if the models based Chaos Theory will offer a coherent solution to the problems that sociology discusses.
Açıklama
Anahtar kelimeler
kaos teorisi, sosyoloji, matematiksel modellemeler, değerler dizisi değişimi, chaos theory, sociology, mathematical models, pradigm shift
Alıntı