Yayın:
Yeni Türk Borçlar Kanunu’nda Haksız Fiil Zamanaşımı

No Thumbnail Available
Tarih
2012-01
Yazarlar
Tütüncü, Muharrem
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Seçkin Yayıncılık
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Haksız fiil zamanaşımı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 72’nci maddesinde düzenlenmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu döneminde özellikle depremler gibi zararın sonrasından ortaya çıktığı haksız fiillerde Yargıtay’ın mutlak zamanaşımı süresinin başlangıcını deprem tarihi olarak kabul etmesi üzerine başlayan tartışma, mutlak zamanaşımı süresinin on yıl olarak yasalaşmasıyla tamamlanmıştır.Normal zamanaşımı süresi ise Kıt’a Avrupa Hukukun’daki genel eğilim doğrultusunda bir yıldan iki yıla çıkarılmıştır.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Zamanaşımı, Haksız fiil zamanaşımı, Culpa in contrahendo,zamanaşımı sürelerinin başlangıcı, depremden doğan zararlar
Alıntı