Show simple item record

dc.contributorİstanbul Kültür Üniversitesi / Hukuk Fakültesi / Özel Hukuk Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorTütüncü, Muharrem
dc.date.accessioned2018-12-20T12:14:02Z
dc.date.available2018-12-20T12:14:02Z
dc.date.issued2016-07
dc.identifier15 / 3 / 2 / Prof. Dr. İlhan ULUSAN’a Armağan Özel Sayısıtr_TR
dc.identifier15 / 3 / 2 / Prof. Dr. İlhan ULUSAN’a Armağan Özel Sayısıtr_TR
dc.identifier15 / 3 / 2 / Prof. Dr. İlhan ULUSAN’a Armağan Özel Sayısıtr_TR
dc.identifier.issn1309-8837
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4060
dc.description.abstractİşverenin iş kazalarından doğan sorumluluğunun hukuki niteliği gerek doktorin gerekse mahkeme kararlarında uzun yıllardır süregelen tartışmalara konu olmuştur. 6098 S. Türk Borçlar Kanunu ile 631 S. Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Kabul edilmesi de söz konusu tartışmaları sona erdirmediği gibi tehlike sorumluluğunun genel bir hükümle düzenlenmesi ve işverenin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alması gereken önlemlerin ayrıntılı biçim düzenlenmesi karşısında meseleyi dada da karmaşık bir duruma gelmiştir. Konunun düğümlendiği nokta, iişverenin de meydana gelen iş kazası dolayısıyla hiçbir kusurunun bulunmadığı durumlardır. “Kaçınılmazlık” olarak nitelendirilen bu durumlarda meydana gelen zarardan dolayı her iki tarafın da sorumluluktan kurtulmak için haklı gerekçeleri bulunmaktadır. Söz konusu sorunun çözümüne yönelik olarak, kaçınılmazlık halleriyle sınırlı olmak üzere, mevcut hukuki müesseseler çerçevesinde, tali bir sorumluluk prensibi olan fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi işletilerek, meydana gelen zararın her iki taraf arasında paylaştırılması fikri değerlendirilmelidir.tr_TR
dc.description.abstractLegal characteristic of the employer’s liability has considerably been discussed not only in doctrine, but also in jurisprudence for a long time. Enacting of the Turkish Code of Obligations (Nr. 6098) and the Act on Occupational Health and Safety (Nr. 6331) has not ended this debate. On the contrary, regulation of risk liability as a general provision and comprehensive obligations of employer in order to secure occupational health and safety, the debate has become more complex than before. The key point is the occupational accidents that happen when the employer has taken all the measures, needs to be taken and the employee has no fault. In this situation, which is called as “inevitability” both sides have reasonable grounds order to avoid liability. In order to resolve this problem on inevitable situations and redress the balance between employer and the employee “balancing of sacrifices” as a secondary liability principal shall be evaluated.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSeçkin Yayıncılıktr_TR
dc.relationİstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisitr_TR
dc.subjectİş kazasıtr_TR
dc.subjectİşverenin sorumluluğutr_TR
dc.subjectKusur sorumluluğutr_TR
dc.subjectFedakarlığın denkleştirilmesi ilkesitr_TR
dc.subjectTehlike sorumluluğutr_TR
dc.subjectOccupational Accident
dc.subjectEmployer’s Liability
dc.subjectLiability Ex Delicto
dc.subjectBalancing of Sacrifices
dc.subjectRisk Liability
dc.titleİşverenin İş Kazalarından Doğan Sorumluluğu Bakımından Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesinin Uygulama Alanının Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeArticle
dc.contributor.authorID254839tr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record