Publication:
Kuzey Kıbrıs'daki üniversitelerde sürdürülen sanat eğitiminin çıkmazları ve III. Kültür-Sanat Kurultayı'na yansımaları

Date
2006-10
Authors
Günalp-Salman, Özlem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Çağımızda bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucu özellikle görsel iletişim araçlarının çeşitliliği aslında görsel imgelerle dolu bir kaostan başka bir şey değildir. Sanat artık; geleneksel yaklaşımların ve anlayışın ötesinde, farklı bilim, düşün alanlarıyla ortaklıklara yönelmiş ve interdisiplinerdir. Toplumsal gelişme sürecinde oluşan bilgi birikimi, politik, ekonomik ve sosyal olaylar, sanatın gelişimini ve sanatçının yaratım sürecini etkileyen faktörlerdir. KKTC'deki Üniversitelerde sürdürülen sanat eğitimi de ister istemez global kaos ile tanınmamışlığın getirdiği izolasyon kıskacı içinde varlığını sürdürmektedir. Sanatçılar gibi sanat eğitimini sürdüren öğrencilerde bölünmüş bir ülkede yaşamanın getirdiği depresifliği, kimlik arayışının etkilerini yaşamaktadır. III. Kültür-Sanat Kurultay'ı çerçevesinde akademisyenlerin, uzmanların oluşturdukları çalışma grupları, bu siyasi kaos ortamında kültür ve sanatın dünyaya entegrasyonu için çözümler sunarken, sanat eğitiminin çıkmazlarının alışılması konusunu gündeme taşımışlardır.


The Dilemma of Art and Design Studies in Northern Cyprus' Universities and Their Reflections on the Art and Culture The diversity of the media of visual communication due to the scientific and technological advances are not but a real chaos visual sigus. The art is no longer a traditional one new approaches of scientific and intellectual issues changed art to an interdisiplianery concept. The accumulation of knowledge, political, economic and social issues during the social development process effected the improvement and the creativity of the artist. The art and design studies at TRNC' Universities also affected from above mentioned chaos and isolation from the rest of the world. Not only the artists but art and design students of these universities greatl y affected from such situation too. Third Art and Culture Congress had dealt with these contemporary problems of art and design education in TRNC and artists and scientists proposed some solutions to the problems.

Description
Keywords
Sanat ve İletişim , Siyasi Kaos , Sanat Eğitiminin Çıkmazları , Art and Communication , Political Chaos , The Dilemma of Art Design Education
Citation