Show simple item record

The Transfer of Possesion and Ownership of the Property Subject to the Financial Leasing

dc.contributorİstanbul Kültür Üniversitesi / Hukuk Fakültesi / Özel Hukuk Bölümü / Medeni Hukuk Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorUral Çınar, Nihal
dc.date.accessioned2018-12-27T09:23:43Z
dc.date.available2018-12-27T09:23:43Z
dc.date.issued2014-01
dc.identifier.citationcilt: 13 sayı: 1tr_TR
dc.identifier.issn1309-8837
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4177
dc.description.abstractFinansal kiralama sözleşmesinde esas olan, sözleşme süresince, kiralanan malın kiracının zilyetliğinde bulunmasıdır. Ancak bazı şartlar çerçevesinde, kiracı, kiralananın zilyetliğini bir başkasına devredebilecektir. Devretmeme yükümlülüğünün olduğu hallerde de bazı yaptırımlara maruz kalacaktır.Kiralayan da kural olarak kiralananın mülkiyetini devretmeme yükümlülüğü altındadır. Ancak kiralayanın bu yükümlülüğüne de bazı şartlar altında istisnalar getirilmiştir. Kiracının kiralananın zilyetliğini, kiralayanında kiralananın mülkiyetini hangi şartlarda devredebileceği devretmeme yükümlülüğünün yaptırımları, mülga Finansal Kiralama Kanunu ve 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu karşılaştırılarak incelenecektir.tr_TR
dc.description.abstractThe fundamental of financial leasing contract is that leased goods are in leaseholder’s possession during contract period. Yet, only in certaion conditions, the leaseholder can transfer the possession of the lease to another. The leaseholder will beex posed the certain entforcements in case of obligation of non transference. As a rulet he leaser under the obligation of non transference of the leased property. Nonetheless, there are some reservations from this obligation of the leaser under the certain circumstances. The conditions under which leaseholder can transfer possession of the lease and under which the leaser can transfer of the lease, entforcements of obligation of non transference will be reviewed after comparison of obsolete Financial Leasing Law and 6361 nubered Financial Leasing, Factoring and Financing Companies Law
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSeçkin Yayıncılıktr_TR
dc.relationİstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisitr_TR
dc.subjectFinansal kiralama sözleşmesitr_TR
dc.subjectKiralananın zilyetliğini devritr_TR
dc.subjectKiracılık sıfatının devritr_TR
dc.subjectKiralananın mülkiyetinin devritr_TR
dc.subjectKiralananın devri yasağına aykırılıktr_TR
dc.subjectFinancial leasing contract
dc.subjectFinancial leasing
dc.subjectTransfer possession of the lease
dc.subjectTransfer property of the lease
dc.subject6361 numbered financial
dc.subjectFactoring and Financing companies law
dc.titleFinansal Kiralama Konusu Malın Zilyetliğinin ve Mülkiyetinin Devritr_TR
dc.titleThe Transfer of Possesion and Ownership of the Property Subject to the Financial Leasing
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID111822tr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record