Yayın:
Alman Federal İş Mahkemesi Kararı (2 AZR 237/14 – 26.03.2015)

No Thumbnail Available
Tarih
2016-01
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Seçkin Yayıncılık
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
1. Vücut dışında bir döllenmeden kaynaklanan hamilelik (in vitro fertilizasyon) durumunda MuSchG (Alman Annelik Koruma Kanunu) § 9 Abs. 1 S. 1 gereğince, iş akdini fesih etme yasağı döllenmiş yumurta hücresinin rahime yerleştirilmesiyle birlikte (embriyo transferi) başlamaktadır. 2. KSchG (İşten Çıkarmalara Karşı Güvence Kanunu) kapsamının dışında gerçekleşen bir fesih durumunda bu fesih, fesih nedenini istenilen tüp bebek tedavisi ve buna bağlı olarak bir gebelik olasılığının oluşturduğu durumlarda, BGB (Alman Medeni Kanunu) § 134 ve AGG (Alman Genel Eşit Muamele Kanunu) § 7 Abs. 1, §§ 1, 3 gereğince geçersiz sayılacaktır.
1. In the case of a pregnancy due fertilization outside the body (in vitro fertilization) engages the prohibition of dismissal ( of Abs. 1 MuSchG from the date of establishment of a fertilized egg in the uterus (embryo transfer). 2. A pronounced outside the scope of the Consumer Protection Act termination is in accordance with 134 BGB, 7 Abs. 1, 1, 3 AGG void, if it is explained because of the intended implementation of an in vitro fertilization and the consequent possibility of pregnancy.
1. Im Faal einer Schwangerschaft aufgrund einer Befruchtung ausserhalb des Körpers (In vitro Fertilisation) greift das Küsdigungsverbot des 9 BS 1 Satz 1 MuSchG ab dem Zeitpunkt der Einsetzung einer befruchteten Eizelle in die Gebarmutter (Embryonen transfer) 2. Eine ausserhalb des Geltungsbereichs des KScG ausgesprochene Kündigung ist gemass 134 BGB İVm. 7 Abs. 1, 1, 3 AGG nichtig, ween sie wegwn derbeabsichtigten Durchführung einer In vitro Fertilisation und der damit einhergehenden Möglichkeit einer Schwangerschaft erklart wird.
Açıklama
Anahtar kelimeler
İş Akdi Feshi, Annelik Korunması, In Vitro Fertilizasyon, Nidasyon, Ayrımcılık, Nitice of Termination, Maternity Protection, In Fertilization, Nidation, Discrimination, Mutterschutz, In vitro Fertilisation, Nidation, Diskriminierung
Alıntı