Publication:
Molecular Identification of Listeria monocytogenes and Escherichia coli O157: H7 Isolated from Fresh Kashar Cheese and Milk Creme

Date
2019-01-07
Authors
Ekici, Gözde
Dümen, Emek
Bayrakal, Gülay Merve
Ergin, Sevgi
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
In this study, it is aimed to analyze the risk factors related to Listeria monocytogenes and Esherichia coli O157:H7 monitoring in fresh kashar cheese and milk creme in the province of Istanbul. It has 100 pieces of fresh kashar cheese and 100 pieces of milk creme material. Samples were confirmed by PCR methods and genetic basis with conventional microbiological sowing methods and analysis methods. Another case for the study is to obtain significant epidemiological environment for the field strains in the country in terms of L. monocytogenes and E. coli OH157: H7, where high polymorphic protein structures and rapid genetic variation exist. In the study, 4 (2%) of E. coli OH157: H7 and 6 (3%) of L. monocytogenes were found among 200 milk slices and fresh kashar cheese samples. Those microorganisms can easily reproduce in natural environment such as soil and silage and with primer/secondary contamination, they appear to be health threatening food related pathogens. It is suggested to have studies for optimal food safety and this can be provided in accordance with appropriate legislation.
Bu çalışma ile İstanbul ilinde satışa sunulan, taze kaşar peyniri ve süt kaymağı örneklerinde Listeria monocytogenes ve Esherichia coli O157:H7 varlığı ile halk sağlığı açısından oluşturabileceği risklerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında rastgele örneklem yöntemi ile toplanmış olan 100 adet taze kaşar peyniri ve 100 adet süt kaymağı materyal olarak kullanılmıştır. Örnekler, konvansiyonel mikrobiyolojik ekim teknikleri kullanılmasının yanısıra PCR yöntemi ile moleküler ve genetik bazda doğrulanmıştır. Çalışmanın farklı bir amacı da, yüksek polimorfik protein yapılarına sahip ve hızlı genetik varyasyon yeteneği bulunan L. monocytogenes ve E. coli OH157:H7 açısından ülkemizdeki saha suşları hakkında önemli epidemiyolojik verilerin elde edilmesidir. Çalışma sonucunda, analiz edilen toplamda 200 adet olan süt kaymağı ve taze kaşar peyniri örneklerinden 4 adedi (%2) E. coli OH157:H7 ve 6 adedi (%3) ise L. monocytogenes açısından pozitif olarak tespit edilmiştir. Söz konusu mikroorganizmalar, toprak ve silaj gibi doğal çevre ortamlarında rahatça üreyebilmesiyle ve primer/sekonder kontaminasyonlar nedeniyle halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden gıda kaynaklı patojenler arasında yer almaktadır. Optimal gıda güvenliğinin sağlanması ve gıdanın mevzuata uygun şekilde tüketiciye ulaşması yönünde çalışmalar yapılması önerilmektedir.
Description
Keywords
PCR, Food safety, L. monocytogenes, E. coli, PCR, Gıda güvenliği, L. monocytogenes, E. coli
Citation