Yayın:
Vadeden Önce Muaccel Olan Kredi Borçları Bakımından Müteselsil

No Thumbnail Available
Tarih
2016-01
Yazarlar
Acar, Özlem
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Seçkin Yayıncılık
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bankacılık uygulamasında yer alan hesap kat ihtarnamesi, kredi ödemelerinin vadesinde yapılmaması halinde kredinin durdurulduğunu ve alacağın tamamının yasal yollardan tahsil edilmeye başlanacağını ve tüm kredi borçlarının muaccel kılınacağını borçluya bildiren bir ihtarnamedir. Söz konusu ihtarnameyle vadesi gelmemiş kredi borçları da muaccel hale gelmektedir. Çalışma konumuz olan dava çerçevesinde, vadesi gelmeden muaccel kılınan kredi borçları bakımından müteselsil kefilin sorumluluğuna gidilip gidilemeyeceği, Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında tespit edilmeye çalışılacaktır.
Written warning due to closing of the account, is a written notice which notifies that the loan is suspended, the receivables will be legally withdrawed and all of the debts will become due. With the relevant written notice the undue debts will also become due. Within the scope of the hereby courtcase, in respect to the undue debts becoming due, the question of whether applying to the guarantors or not, will be clarified within the context of Turkish Code of Obligations.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Genel Kredi Sözleşmesi, Banka, Müteselsil kefil, Hesap kat ihtarnamesi, Kefalet Sözleşmesi, General Loan Contract, Bank, Joint Guarantor, Account Closing, Written Warning, Contract of Surety
Alıntı
Koleksiyonlar