Show simple item record

Inventions of Employees in Turkish Patent Law

dc.contributorİstanbul Kültür Üniversitesi / Hukuk Fakültesi / Özel Hukuk Bölümü / Medeni Hukuk Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorÖz, Turgut
dc.date.accessioned2019-01-23T11:16:58Z
dc.date.available2019-01-23T11:16:58Z
dc.date.issued2016-07
dc.identifiercilt: 15 sayı: 2 Prof. Dr. İlhan ULUSAN’a Armağan Özel Sayısıtr_TR
dc.identifiercilt: 15 sayı: 2 Prof. Dr. İlhan ULUSAN’a Armağan Özel Sayısıtr_TR
dc.identifiercilt: 15 sayı: 2 Prof. Dr. İlhan ULUSAN’a Armağan Özel Sayısıtr_TR
dc.identifier.issn1309-8837
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4317
dc.description.abstractTürk Hukukunda çalışanların buluşları hakkında mevcut düzenleme, patent haklarına ilişkin 24.6.1995 tarihli Kararnamede yer almaktadır. TBK m.427 hükmünde hizmet buluşları üzerinde işçi ve işverenin haklarının özel bir kanunla düzenleneceği belirtilmişse de, henüz böyle bir kanun yasalaşmamıştır. Değindiğimiz Kararnameye göre, çalışanların buluşları “hizmet buluşları” ve “serbest buluşlar” olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır. Kural olarak sadece hizmet buluşları bakımından işverene haklar tanınmıştır. İşveren, bedeli karşılığı buluşa ilişkin patent hakkını satın alma hakkına sahiptir. Serbest buluş bakımından ise, işverene sadece özel bazı şartlara bağlı olarak bazı öncelikler tanınmıştır.tr_TR
dc.description.abstractCurrent regulation about inventions of employees in Turkish Law is included in a decree for patent rights, dated 6.24.1995. Even though Article 427 of TCO numbered 6098 stipulated that the rights of employer and employee on service inventions will be drawn up in a special law, such a regulation has not been made yet. According to the related decree, inventions of employees are divided into two categories as “service inventions” and “free inventions”. As a principle, only the rights on service inventions are granted to the employer. Employer has the right to buy the patent right of the invention in return for payment. In terms of free inventions, only some priorities are granted to the employer, depending on the specific conditions.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSeçkin Yayıncılıktr_TR
dc.relationİstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisitr_TR
dc.subjectBuluştr_TR
dc.subjectÇalışanın buluşutr_TR
dc.subjectHizmet buluşutr_TR
dc.subjectSerbest buluştr_TR
dc.subjectPatent kararnamesitr_TR
dc.subjectInvention
dc.subjectInvention of Employee
dc.subjectService Invention
dc.subjectFree Invention
dc.subjectPatent Decree
dc.titleTürk Patent Hukukunda Çalışanların Buluşlarıtr_TR
dc.titleInventions of Employees in Turkish Patent Law
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID142320tr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record