Now showing items 1-2 of 2

  • İlkokullarda mğretmen-yönetici çatışmaları ve çözüm yöntemleri 

   Bilgir, Derya (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2018)
   Öğretmen ve yöneticiler arasında yaşanan çatışmalar hem öğretmenlerin hem de yöneticilerin performanslarını olumsuz yönde etkileyecektir. Okul içinde yaşanan çatışmalar, öğrenme ortamını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. ...
  • İstanbul Eyüp İlçesi Devlet Ortaokullarında Okul ve Aileler Arasında Yaşanan Sorunlar Hakkında Yönetici Görüşleri 

   Şen, Emel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2018)
   Öğrencilerin başarısında okul ortamı sorunlarının en alt düzeyde olmasının ve mevcut sorunların kısa zamanda çözülmesinin önemi büyüktür. Bununla beraber okullarda yaşanan sorunların en önemlilerinden biri okul ve aile ...