Now showing items 11-12 of 12

  • Moda Dergilerinden Moda Ansiklopedisine, Roland Barthes'in Yazılı Göstergelerinden Görüntü Göstergelere İşlevsel Bakış 

   Zeybek, Işıl (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
   Gerek görse,l gerek dilsel göstergelerin tek başına hiçbir anlam aktarmadıkları ancak kullanıldıkları zamana, bağlama, uzama ve kültürlere göre değişkenlik gösterdikleri ve belli bir dizge içerisinde anlam kazandıkları ...
  • Söylencelerde Ay Yıldız 

   Torun, Hale (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
   Bu çalışma Ay-Yıldız örgesinin Türk söylencelerdeki kökenlerini araştırmaktadır. Tarih öncesi dönemlerden bu yana Türk dünyasında var olan tapınç merkezlerinin hemen hemen hepsinde ay ve güneşle ilgili söylencelerle ...