Show simple item record

L'expropriation en Droit Romain

dc.contributorİstanbul Kültür Üniversitesi / Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku Bölümü / İdare Hukuku Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorSeyhan, Serkan
dc.date.accessioned2019-02-05T12:10:56Z
dc.date.available2019-02-05T12:10:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifiercilt: 23 sayı: 3 Bülent Tahiroğlu'na Armağantr_TR
dc.identifiercilt: 23 sayı: 3tr_TR
dc.identifiercilt: 23 sayı: 3tr_TR
dc.identifier.issn2146-0590
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4446
dc.description.abstractRoma Hukuku'nda mülkiyet hakkının pek çok şekilde sınırlandırıldığı görülür. Bu sınırlamalar özel hukuk kaynaklı olabileceği gibi kamu hukuku kaynaklı da olabilmektedir. Öğretide mülkiyet hakkına yönelik kamu hukuku kaynaklı sınırlamaların özel hukuk kaynaklı sınırlamalar kadar çeşitli olduğu belirtilmektedir. Kamu hukuku kaynaklı bu sınırlamalardan birisi de kamulaştırmadır. Bu çalışma kapsamında ilk önce kamulaştırma kavramı öz olarak açıklanacak, ardından Roma Hukuku'nda kamulaştırma yoluyla mülkiyete müdahale edilmesi hususu irdelenecek, son olarak da Roma Hukuku'ndaki durum Türk Hukuku ile karşılaştırılacaktır.tr_TR
dc.description.abstractLe droit de propriété dans le droit romain est considérée comme limitée à bien des égards. Ces limitations peuvent provenir de droit public ainsi que droit privé. Il est précisé par la doctrine que les limites du droit public relatives au droit de propriété sont aussi diverses que celles du droit privé. L'une de ces limitations découlant du droit public est également l'expropriation. Dans le cadre de cette étude, la notion d'expropriation sera d'abord expliquée, puis l'intervention du bien par expropriation dans le droit romain sera examinée et enfin l'expropriation en droit romain sera comparée avec le droit turc.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherDer Yayınlarıtr_TR
dc.relationMarmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisitr_TR
dc.subjectRoma hukukutr_TR
dc.subjectMülkiyet hakkıtr_TR
dc.subjectKamulaştırmatr_TR
dc.subjectUtilitas Publicatr_TR
dc.subjectEmptio Ab Invitotr_TR
dc.subjectDroit Romain
dc.subjectDroit de Propriété
dc.subjectExpropriation
dc.subjectUtilitas Publica
dc.subjectEmptio Ab Invito
dc.titleRoma Hukukunda Kamulaştırmatr_TR
dc.titleL'expropriation en Droit Romain
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID239196tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record