Yayın:
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Aydoğdu / Türkiye Davası (Başvuru no: 40448/06) Karar Tarihi: 30.10.2016

No Thumbnail Available
Tarih
2016-10
Yazarlar
Seyhan, Serkan
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Seçkin Yayıncılık
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
İncelemenin konusu olan kararda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, entegre sağlık kamu hizmetinin ve hastaneler arası etkili koordinasyonun sağlanması için gerekli önlemlerin alınmaması durumunda, eğer Devletin kabul edilebilir bir mazereti de yoksa 2. maddenin ihlalinin söz konusu olacağına karar vermiştir. Başvurucuların yenidoğan bebeğine, bir yandan sağlık kamu hizmetinde yaşanan yapısal problemlerin, öte yandan da sağlık çalışanları ve hastaneler arası koordinasyon eksikliğinin sonucu olarak gerekli acil müdahalelerde bulunulamamış ve yenidoğan bebeğin yaşam hakkı ihlal edilmiştir. Ayrıca ölüm sonrası Türk makamlarının yürüttükleri soruşturmalar da Mahkeme tarafından, özellikle 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un öngördüğü soruşturma rejimi dolayısıyla AİHS m.2’nin garanti altına aldığı usuli koruma açısından yetersiz bulunmuştur.
Dans le cadre du present compte rendu sur l’arret “Aydoğdu / Turquie” (numero de recours: 40448 / 06, date de l’arret: 30.10.2016) la Cour Europeenne des Droits de l’Homme a decide de ne pas prendre les mesures necessaires afin de garantir un service public sanitaire integer et ne pas organiser une coordination efficace entre les hopitaux publics peuvent constituer une violation du droit a la vie au moins que le gouvernement ait des excuses acceptables. La Cour a conclu que la nouveau nee des requerants a ete victim d’un manqué de coordination entre les professionnels de sante, combine avec des dysfonctionnements structurels des services hospitaliers, en ce que, au mepris de son droit a la protection de sa vie, elle a ete priveed d’acces a des soins d’urgence adequats. La Cour a conclu en outre que, dans la presente affaire, la reaction du syteme judiciaire turc face au deces en cause ne peut passer pour respectueuse des guaranties inherentes a ce droit surtout a cause des dispositions de la loi n 4483 sur la poursuite des fonctionnaires et autres agents publics.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Yaşam hakkı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Etkili ve entegre kamu hizmetleri, Etkili soruşturma, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Convention de Sauvegarde des Droits de L'Homme, Droit a la Vie, Cour Europeenne des Droits de L'Homme, Service Publice Efficace et İntegre, Enguete Effective, Loi N 4483 Sur la Poursuite des Fonctionnaires et Autres Agents Publics
Alıntı