Publication:
Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılış Usulü

Date
2017-07
Authors
Seyhan, Serkan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Kendi dönemlerinin tanıklığını yapmakta ve günümüz toplumuna geçmişin birikimini aktarmakta olan kültür varlıkları ile sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının gerçekleşmesinde temel taşlardan birisi olan tabiat varlıkları, uluslararası ve ulusal düzeyde korunmaktadır. Kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve Anayasanın 63. maddesinin hayata geçirilmesi hususunda idarenin sahip olduğu araçlardan birisi de koruma amaçlı imar planlarıdır. Bu çalışmada, kültür ve tabiat varlıklarının korunması hususunda çok önemli olan koruma amaçlı imar planlarının yapılış usulü, Danıştay kararları ışığında incelenecektir.
Cultural properties are witnesses of their epochs, likewise they transfer the cultural and historical accumulation to today’s society and natural properties are one of the keystones in the realization of the right to live in a healthy and balanced environment. Therefore, they are under protection at national and international levels. One of the instruments that the administration has, is the reconstruction plan for protection with the objective to protect cultural and natural properties and to be implemented 63th article of the Turkish Constitution. In this present study, the procedure of the reconstruction plan for protection which is very important for protection of cultural and natural properties, will be explained in consideration of State Council decisions.
Description
Keywords
Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Geçiş dönemi, Sit alanı, Koruma amaçlı imar planı, Cultural Properties, Natural Properties, Transitional Period, Protected Area, Reconstruction Plan for Protection
Citation