Show simple item record

The Effects of Youtube Social Sharing Network for Popular Music: Rewieving the Examples in Turkey at Period After 2010

dc.contributorİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.advisorKoçak, Sevinç
dc.contributor.authorÇelik, Yılmaz Güney
dc.date.accessioned2019-02-06T12:52:21Z
dc.date.available2019-02-06T12:52:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4465
dc.description.abstractBu çalışmada, internet ve sosyal medyanın müzik sektörü ile ilişkisi nezdinde Youtube sosyal paylaşım ağının popüler müzik üzerine etkileri, 2010 yılı sonrasından günümüze kadar olan dönemde Türkiye'deki müzik ve müzisyen örneklerinin incelenmesiyle ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Günümüzde tanık olduğumuz iletişimin dijital dönüşüm süreci ve teknolojik gelişmelerin sağladığı imkanlarla değişen dünya, sosyal yaşamı ve iş sektörlerini değişime zorlamaktadır. Bu etkiler bireysel ve toplumsal iletişim becerilerini eskisine göre farklı bir şekilde organize etmektedir. Bu çalışmada, bu yeni organizasyon yapısında, müzik sektörü, müzisyenler ve tüketici konumundaki dinleyicilerin bu yeniliklere ayak uydururken yaptıkları tercihleriyle gelişen yeni iletişim şeklinin müziği hangi koşullarda popüler yaptığı sorgulanmak istenmektedir. Araştırma, teknolojik gelişmeler sebebiyle dönüşen ve yenilenen iletişim alanının getirdiği değişikliklerle birlikte bireylerin ve toplumun sosyal medya kullanımı ve popüler müzik tercihleri ile birlikte müziğin popülerleşme sürecini ve sebeplerini bulmaya çalışmaktadır. Çalışmada, iletişimin dijital dönüşümü esnasında, yeni dönemde müzik sektörünün ve Youtube özelinde sosyal medyanın ilişkisinden doğan yeni popülerleşme süreçlerinin neden-sonuç ilişkisi tespit edilmektedir. Sosyal medyanın bireyler tarafından yoğun kullanımı sonucu Youtube sosyal paylaşım ağı üzerinden müzikler ve müzisyenler büyük kitlelere ulaşabilmekte ve bu süreçte müzik sektörünün diğer kitle iletişim araçlarına eski dönemlerde olduğu gibi ihtiyaç duymadığı tespit edilmektedir. Ayrıca kültür endüstrisi yaklaşımı ve kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı ile yorumlanan bu süreçlerin, toplum nezdinde nasıl karşılandığına dair daha sağlıklı yorumlar yapabilmek adına bir alan araştırması yapılarak daha gerçekçi sonuçlar bulunmuştur.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to examine the interaction of web and social media with music industry, more specifically, the effect of YouTube as a social network on the popular music. The investigation is of studying the musicians and their works from 2010 till today. The transformation of communication through digital development is forcing social life and business industries to modify. The modification differs in individual and commune levels. In the following text it is mentioned about how the music becomes popular while the industries, musicians and individuals (consumers) adopting themselves to the contemporary variations. It is aimed to investigate the process of being popular and the reasons of it with the help of popular music preferences and usage of the social media after the transforming technology and communication. During the digital transformation of the communication, the reasons of popularization of contemporary music and the social media of Youtube has been studied. It is observed that as a result of the massive usage of social media by individuals, the music and musicians are able to reach enormous crowds via YouTube. This phenomenon explains that the conventional communication tools of musicians and their followers has been losing their popularity. Moreover, a survey has been included in the study in order to strengthen the ideas proposed. The survey reveals how the society welcomes the transformation process.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectMüziktr_TR
dc.subjectMusictr_TR
dc.subjectİletişim Bilimleritr_TR
dc.subjectCommunication Sciencestr_TR
dc.subjectKitle iletişimi
dc.subjectMass communication
dc.subjectMüzik
dc.subjectMusic
dc.subjectPopüler müzik
dc.subjectPopuler music
dc.subjectSosyal ağlar
dc.subjectSocial networks
dc.subjectSosyal medya
dc.subjectSocial media
dc.subjectYoutube
dc.subjectİnternet
dc.titleYoutube Sosyal Paylaşım Ağının Popüler Müzik Üzerine Etkisi: 2010 Yılı Sonrası Dönemde Türkiye Örnekleri İncelemesitr_TR
dc.titleThe Effects of Youtube Social Sharing Network for Popular Music: Rewieving the Examples in Turkey at Period After 2010
dc.typeThesistr_TR
dc.contributor.authorID47434tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record