Show simple item record

Science and Art Center Administrators' Views on the Challenges Encountered and Strategies for Overcoming the Constraints: İstanbul Example

dc.contributorİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.advisorHacıfazlıoğlu, Özge
dc.contributor.authorÇoban, Gizem Sebahat
dc.date.accessioned2019-02-07T13:04:39Z
dc.date.available2019-02-07T13:04:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4486
dc.description.abstractZaman içerisinde sürekli değişim ve gelişim gösteren ülkelerin eğitim sistemlerinde de gözle görülür farklılıklar olmaktadır. Gelişen çağa ayak uydurmaya çalışan bireylerin ve toplumun eğitim ihtiyaçları da zamanla farklılık göstermektedir. Günümüzde algıları daha açık, bilgiye daha kolay ulaşabilen, farkındalığı yüksek bireylere sahip olan toplumlarda özel yetenekli kişi sayısında artış görülmektedir. Bu artış da özel yetenekli bireylerin ihtiyacına yanıt verecek eğitim programlarının oluşmasını beraberinde getirmiştir. Çeşitli politik sebeplerle sürekli değişime uğrayan eğitim sistemimizde son yıllarda olumlu bir atak yapılarak Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri kurulmuştur. Bilim ve Sanat Merkezleri, özel yetenekli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan uygulamalı ders içerikleri ve eğitim programıyla dikkat çekmektedir. Bu araştırmada temel amaç, İstanbul'da bulunan Bilim ve Sanat Merkezleri'ni (BİLSEM) yönetme görevi verilen yöneticilerin, yaşadıkları sıkıntılar ve bu sıkıntıların üstesinden nasıl geldiklerine yönelik deneyimlerini ele almaktır. Araştırmada nitel araştırmada, iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır. Bu çalışma İstanbul ilindeki 2017-2018 eğitim öğretim döneminde faaliyet halinde olan 8 BİLSEM müdürü ile yapılmıştır ve her bir katılımcıyla birden fazla görüşme yapılarak yürütülmüştür. Araştırma dört alt problem ile incelenerek, veriler 4 tema 15 alt tema olacak şekilde düzenlenerek, yorumlanmıştır. Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezleri'nde görev yapan yöneticilerin, profesyonel gelişim fırsatlarının yaratılmasına ilişkin olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Araştırma aynı zamanda göstermiştir ki, bu merkezlerde işbirliğine dayalı bir öğrenme ortamının yaratılabilmesi için her türlü öğrenme ortamları, altyapı ve yazılımların sağlanması gerekmektedir. Araştırma aynı zamanda özel yetenekli öğrencilerin gelişiminde, potansiyelini en üst düzeye çıkarmakta ailelerle yapılacak işbirliğinin de altını çizmektedir. Anahtar Kelimeler: BİLSEM, Liderlik, Yönetim, Liderliğe Geçiştr_TR
dc.description.abstractIn an era of continuous change and development, differences may be seen in the educational system of countries. Educational needs of society and individuals also differs in line with the changing needs of the individuals and scoiety. In our day, in societies, there is an increase in the number of people who have special abilities. People in those societies can reach the information easily, have an open perception and have high awareness level. This increase also has led to educational programs that can satisfy the needs of individuals with special abilities. Our education system has suffered a change because of political reasons. However, in the recent years, with a positive step, Science and Art Centers have been constituted. Science and Art Centers draw attention with educations programs and practical lesson content that can satisfy the need of students with special abilities. The main purpose of this research is to examine the views of Science and Art Center (BİLSEM) administrators on the challenges encountered and the strategies used to overcome the constraints. Within the context of qualitative research, one-way internal pattern was used in this study. The study is conducted with eight BILSEM administrators in 2017-2018 academic year in Istanbul. Face to face interviews were conducted with participants; fifteen sub themes and four themes were developed based on the four sub problems. The research reveals the need for professional development opportunities for administrators who work at Science and Art Centers. The results also showed that collaborative learning setting should be created in these centers as well as providing the necessary hardware and infrastructure. The study also underlined the importance of owerking in collaboration with parents in channelling the potentials of gifted and talented children. Key Words: Science and Arts Center, Leadership Administration and Transition to Leadership
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectEğitim ve Öğretimtr_TR
dc.subjectEducation and Trainingtr_TR
dc.titleBilim ve Sanat Merkezleri Yöneticilerinin Yaşadıkları Zorluklar ve Çözüm Yollarına İlişkin Görüşleri: İstanbul Örneğitr_TR
dc.titleScience and Art Center Administrators' Views on the Challenges Encountered and Strategies for Overcoming the Constraints: İstanbul Example
dc.typeThesistr_TR
dc.contributor.authorID111622tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record