Show simple item record

Principle of Secularism In the Judicial Review of Administration

dc.contributorİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.advisorÖzelçi, Mustafa Aytaç
dc.contributor.authorSelçuk, İhsan Enes
dc.date.accessioned2019-02-08T11:46:29Z
dc.date.available2019-02-08T11:46:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4506
dc.description.abstractBu çalışmada, laiklik açısından idarenin yargısal denetimi incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma içerisinde konunun insan hakları boyutu da ele alınmakta; Danıştay kararlarının yanı sıra Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da değinilmektedir. Yargı organlarının, denetim yaparken laikliği ne şekilde ele aldıkları ve idareyi bu konuda nasıl bir denetime tabi tuttukları tezimizin ana meselesini oluşturmaktadır Anahtar kelimeler: laiklik, idare, yargısal denetim, eşitlik, tarafsızlıktr_TR
dc.description.abstractn this study, the judicial review of the administration is examined in terms of secularity. The civil liberty aspect of the subject is also mentioned along with the State Council decisions, the Constitutional Court and the European Court of Human Rights. How the judicial bodies approach secularity while conducting an inspection and the qualities of the inspection they impose on an administration form the key issue of the thesis. Key Words: secularity, administration, judicial review, equality, impartiality
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectHukuktr_TR
dc.subjectLawtr_TR
dc.titleİdarenin Yargısal Denetiminde Laiklik İlkesitr_TR
dc.titlePrinciple of Secularism In the Judicial Review of Administration
dc.typeThesistr_TR
dc.contributor.authorID141896tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record