Show simple item record

The Moderating Role of Intrinsic Motivation on the Relationship Between Individualism/Collectivism and Individual Innovativeness

dc.contributorFen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences Psikoloji / Psychologytr_TR
dc.contributor.authorOktuğ, Bige Zeynep
dc.contributor.authorÖzden Yıldırım, Melis Seray
dc.date.accessioned2019-02-08T14:01:00Z
dc.date.available2019-02-08T14:01:00Z
dc.date.issued2013-12
dc.identifier.issn1302-9703
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4516
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı bireycilik/toplulukçuluk ile bireysel yenilikçilik eğilimi arasındaki ilişkide içsel motivasyonun etkisini incelemektir. 138 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilen çalışmanın bulgularına göre bireycilik ile bireysel yenilikçilik arasında anlamlı düzeyde pozitif; toplulukçuluk ile bireysel yenilikçilik arasında anlamlı düzeyde negatif ilişki vardır. Araştırmanın temel amacı doğrultusunda içsel motivasyonun yedi alt boyutundan, “ilgi duyma/hoşlanma”, “algılanan yeterlilik”, ”algılanan seçme hakkı”, “değer/fayda”, “çaba/önem” boyutlarının, bireycilik ile bireysel yenilikçilik eğilimi arasındaki ilişki üzerindeki etkileri ve “baskı/gerilim”, “olumsuz iş algısı” boyutlarının toplulukçuluk ile bireysel yenilikçilik eğilimi arasındaki ilişki üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre içsel motivasyonun yalnızca “algılanan yeterlilik” boyutunun, bireycilik ile bireysel yenilikçilik eğilimi arasındaki ilişkiyi güçlendirdiği ortaya konmuştur. Toplulukçuluk ile bireysel yenilikçilik eğilimi arasındaki ilişkide içsel motivasyonun yalnızca “baskı/gerilim” boyutunun güçlendirici etkisi olduğu saptanmıştırtr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the moderating effect of intrinsic motivation on the relationship between individualism/collectivism and individual innovativeness. The study was conducted with 138 university students. The results showed that there is a positive relation between individualism and individual innovativeness and a negative relation between collectivism and individual innovativeness. The moderating role of “interest/enjoyment”, “perceived competence”, ”perceived choice”, “value/usefulness”, “effort/importance” on the relation between individualism and individual innovativeness; and the moderating role of “pressure/tension”, “relatedness” on the relation between collectivism and individual innovativeness were analyzed. Only “perceived competence” has a moderating effect on the positive relationship between individualism and individual innovativeness and “pressure/tension” has a moderating effect on the negative relationship between collectivism and individual innovativeness.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationEskişehir Osmangazi ÜniversitesiSosyal Bilimler Dergisitr_TR
dc.subjectBireyciliktr_TR
dc.subjectToplulukçuluktr_TR
dc.subjectBireysel Yenilikçiliktr_TR
dc.subjectİçsel Motivasyontr_TR
dc.subjectIndividualismtr_TR
dc.subjectCollectivismtr_TR
dc.subjectIndividual Innovativenesstr_TR
dc.subjectIntrinsic Motivationtr_TR
dc.titleBireycilik/Toplulukçuluk ile Bireysel Yenilikçilik Eğilimi Arasındaki İlişkide İçsel Motivasyonun Biçimlendirici Rolütr_TR
dc.titleThe Moderating Role of Intrinsic Motivation on the Relationship Between Individualism/Collectivism and Individual Innovativeness
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID110961tr_TR
dc.contributor.authorID107268tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record