Yayın:
Avrupa Birliği'nde, Amerika'da ve Türkiye'de Çocukların Zararlı Yayınlardan Korunması İçin Alınan Önlemler Ve Medya Okur Yazarlığı

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2007-05
Yazarlar
Tekinalp, Şermin
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Televizyon bizi eğlendirir, bilgilendirir, dünya ve çevremizle bağlantı halinde olmamıza yardımcı olur. Ancak, aşırı ticarileşme, şiddet ve seksin eğlence olarak paketlenmesi, haberlerdeki önyargılar, cinsiyet ayrımcılığı ve diğer kurgulanmış mesajlar hem yetişkinlerin hem de çocukların medya okur yazarlığına niçin gereksinim duyduğunu açıklar ve nedenlerini ortaya koyar. Bu makale, ABD, AB ve Türkiye’den örneklerle, çocukların televizyonun zararlı etkilerinden nasıl korunması gerektiğini keşfetmek amacıyla pedagojik ve teknolojik yöntemlerin seferber edileceği yolları ve araçları ve medya okuryazarlığının ne anlama geldiğini açıklamaya çalışmaktadır.
Television entertains, informs and helps us stay connected to our commununity and the World. But haper-commercialization, violence and sex packeged as entertaintment, news bias gender discrimination and other manipulated messages explain and provide many reasons why both children and adults need media literacy. This paper is dealing with explaining the ways and means through which how pedagogical and technologial methods are deployed in order to discover how children should be protected from television’s harmful effects and what media literacy means with examples from the USA, the EU and Turkey.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Televizyon, Çocuk, Medya Okuryazarlığı, Television, Children, Media Literacy
Alıntı