Show simple item record

Comparison of Internet Purchasing Behaviours of X and Y Generation Women Living in Metropolitan City (İstanbul)

dc.contributorİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalıtr_TR
dc.contributor.advisorPaksoy, Mahmut
dc.contributor.authorTutgun, Filiz
dc.date.accessioned2019-02-11T11:02:30Z
dc.date.available2019-02-11T11:02:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4533
dc.description.abstractBu tez çalışmasının amacı İstanbul'da yaşayan X ve Y kuşağı kadınlarının internet üzerinden alışveriş davranışlarını demografik veri değişkenleri bakımından değerlendirilmesidir. Araştırma kapsamında İstanbul'da yaşayan X kuşağı ve Y kuşağı kadınları ile internet üzerinden anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu iki kuşağın internet üzerinden alışveriş davranışlarını ölçümlemek için iki değişkenli ki-kare analiz tekniği kullanılmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde metropol kavramı, metropol yaşamı ve metropolde yaşayan kadınlar, kuşak kavramı, X ve Y kuşağı kadınları ve karşılaştırılması incelenmiştir. İkinci bölümde e-ticaret kavramı, tarihsel süreci ve gelişimi, e-ticaret ile değişen satınalma davranışları, X ve Y kuşağı kadınlarının internet üzerinden satınalma davranışları üzerinde durulmuştur. Son bölümde ise X ve Y kuşağı kadınlarının internet üzerinden satınalma davranışları üzerine gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, araştırma yapılan İstanbul Kentinde X ve Y kuşağı kadınlarının internet üzerinden satınalma davranışları karşılaştırıldığında demografik değişkenlere göre farklılıklar ve benzerlikler ölçümlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Metropol, Metropol yaşamı, X ve Y kuşağı kadınları, İnternet üzerinden alışveriş davranışları, E-ticaret.tr_TR
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the evaluation of internet shopping behaviors of X and Y generation women leading their lives in İstanbul Metropolitan city with regards to demographic data variables. A questionnaire has been applied via Internet to X and Y generation women residing in İstanbul within the context of this research. To measure these two generations' e-shopping behaviours, two-variable chi-square analysis technique has been implemented. This study consists of three sections. In first section, metropolis concept, metropolitan life, women living in metropolis, generation concept, X and Y gen-women and their comparison have been examined. In second section, e-commerce notion, its historical process and development, purchasing behaviors changing with e-commerce, X and Y gen-women internet-based purchasing behaviours have been pointed out. In the third and last section, the consequences of the questionnaire conducted on X and Y generations' internet purchasing behaviours have been evaluated. Eventually, when these internet-based purchasing behaviours of X and Y generation women in İstanbul city have been compared, similarities and differences have been measured and shown in terms of demographic variables. Key words: Metropolis, Metropolitan life, Women of X and Y generations, Shopping behaviours on internet, E-commerce.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectİşletmetr_TR
dc.subjectBusiness Administrationtr_TR
dc.subjectElektronik ticarettr_TR
dc.subjectElectronic commercetr_TR
dc.subjectKadınlartr_TR
dc.subjectWomentr_TR
dc.subjectMetropoltr_TR
dc.subjectMetropolitantr_TR
dc.subjectSanal alışveriştr_TR
dc.subjectVirtual shoppingtr_TR
dc.subjectSatınalmatr_TR
dc.subjectPurchasingtr_TR
dc.subjectSatınalma davranışıtr_TR
dc.subjectPurchasing behaviortr_TR
dc.subjectX kuşağıtr_TR
dc.subjectGeneration Xtr_TR
dc.subjectY kuşağıtr_TR
dc.subjectGeneration Ytr_TR
dc.subjectİnternettr_TR
dc.subjectİstanbultr_TR
dc.titleMetropolde (İstanbul Kentinde) Yaşayan X ve Y Kuşağı Kadınlarının İnternetten Satınalma Davranışlarının Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.titleComparison of Internet Purchasing Behaviours of X and Y Generation Women Living in Metropolitan City (İstanbul)
dc.typeThesistr_TR
dc.contributor.authorID3235tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record