Show simple item record

dc.contributor.authorGündeş, Simten
dc.date.accessioned2014-08-14T12:15:13Z
dc.date.available2014-08-14T12:15:13Z
dc.date.issued2007-06
dc.identifier.issn1303-2739
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/453
dc.description.abstract‘’Hero’’ adlı filmde, filmsel anlatı kurgusunun filmin içerdiği anlatı izlenceleriyle koşutluğunu sağlayan dokunun, özellikle, ses, renk, ışık etkilerinin gösterge bilimsel yöntemle saptanması ve sunumunu içermektedir bu çalışma. Özellikle renk betilerinin film anlatısındaki işlevsel yeri ve öykünün sergilediği giz, doğru, yalan ve yanlış karşıtsallıklarının, göstergelerin oluşturduğu bir dörtlemedeki konumla filmin yapısına göndergeleme yordamı seçilmiştir. Göstergelerin kurguladıkları dörtlemeler eyleyenlerin alt-anlatı ve karşıt-alt-anlatı izlencelerinin temel anlatı izlencelerinin temel anlatı izlencesiyle bağlantısının gerçekte bir giz bağıntısı taşıması ve bu bağıntının genellikle karşıt-alt-anlatılarla çözüme ulaştığı daha doğrusu yalan üzerine bir kurgunun ortaya çıktığı belirlenmiş, çözülmüş en azından yalan değil de yanlış karşıt-alt-anlatı taşıdıkları en son alt-anlatının ise doğruyu nasıl aktardığı irdelenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this brief the film called ‘’Hero’’ is analyzed. This work consists of the configuration that provides the cinematografic narrative structure and especially; the effects of volume, colour , and light was observed with the semiotic method Content of the film. Above all, it was chosen to analyze the structure of the film by the reference method. The situation of the double dilemma built by the the functional characteristic of colour descriptions and the mystrey , trut, lies wrong oppositions and symbols is characterized as a secret connection between the sub-narrative programme. Furthermore, this connection is solved by the opposide sub-narratives;it’s abserved that a fiction based on a lia occurred, and it was solved . It was considered that at least wrong opposite sub-narrative was conneveyed rather than lies while the last sub-narrative reflect the truth.en
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi Yayınlarıtr_TR
dc.subjectAnlatı İzlencesitr_TR
dc.subjectAlt-Anlatıtr_TR
dc.subjectKarşıt Alt-Anlatıtr_TR
dc.subjectGiztr_TR
dc.subjectDoğrutr_TR
dc.subjectYalantr_TR
dc.subjectYanlıştr_TR
dc.subjectNarrative Syllabustr_TR
dc.subjectSub-Narrativetr_TR
dc.subjectOpposite Sub-Narrativetr_TR
dc.subjectMysterytr_TR
dc.subjectRighttr_TR
dc.subjectLietr_TR
dc.subjectWrongtr_TR
dc.title"Kar Tanesi", "Kırık Kılıç", "Gök", "Adsız Kahraman", "Kral" ve Anlatı ve Alt-Anlatılar "Hero" Adlı Filmde Doğru, Giz, Yalan, Yanlıştr_TR
dc.typeArticletr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record