Publication:
Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi

Date
2018
Authors
Yıldız, Mustafa Batuhan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
4721 sayılı yürürlükteki Türk Medeni Kanunu ile Türk hukukuna daha önce yabancı olan "Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi" kurumu getirilmiştir. Bu kurumun hukukumuza girmesiyle e. MK dönemindeki yasal mal rejimi mal ayrılığı iken yeni kanun döneminde edinilmiş mallara katılma rejimi olmuştur. Yasal Mal Rejimi olarak yürürlüğe giren bu mal rejimi içinde kendine has özellikler barındırmaktadır. Nitekim mal rejiminin sona ermesiyle beraber evlilik birliği içinde eşlerin karşılıklı fedakarlıkta bulundukları esasını benimseyen bu kurumda, eşlerden birinin istemi üzerine diğer eşin evlilik süresi içinde edindiği mallar üzerinde alacak hakkı talep etmesi söz konusu olacaktır. Bu alacak hakkının mahkeme aracılığıyla tespitinde, kanunda öngörülen teknik aşamalar katedilerek malvarlıkları belirlenecek ve tasfiyeye gidilerek bilirkişi yardımıyla malvarlığındaki aktiflerden pasifler çıkarılarak ortaya çıkan artık değer üzerinden diğer eşin katılma alacağı bulunmuş olacaktır.
The institution for "The regime of participation in acquired property", which was a stranger to the Turkish Civil Law before, with the applicable Turkish Civil Law with number 4721. After the institution was acknowledged in our law, while the legal property regime was the Separation of Property in the Old Civil Law, it became the Regime of Participation in Acquired Property in the New Civil Law. This regime, which was entered into force as Legal Property Regime, has some unique characteristics. Hence, upon the termination of the regime of property, in this institution based on the mutual sacrifices made by spouses in the union of marriage, this is the matter of demanding the right to claim on the property acquired by one of the spouses upon the request of the other spouse. If the right to claim is determined through the court, their assets shall be determined by using the technical processes provided in the law and upon the liquidation, accession of the other spouse shall be found by deducting the liabilities from the active assets with the help of the expert witness.
Description
Keywords
Hukuk, Law, Edinilmiş mallara katılma rejimi, Regime of participating to acquired property, Tasfiye, Liquidation, Türk Medeni Kanunu, Turkish Civil Code
Citation