Yayın:
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Şıpsevdi" Romanında Niteleme Sıfatları

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2018
Yazarlar
Demir, Serkan
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Çalışmamız, Hüseyin Rahmi GÜRPINAR'ın "Şıpsevdi" romanında kullanılan niteleme sıfatlarını konu edinmiştir. Niteleme sıfatları hakkında yapılan bu çalışma ile birlikte Türkiye Türkçesinde Niteleme Sıfatları ve dilbilgisel özellikleri belirlemek temel amacımızı oluşturmaktadır. Yapmış olduğumuz çalışmada, "Şıpsevdi" romanında 3816 adet niteleme sıfatı tespit edilmiştir. Niteleme sıfatlarını, kullanım oranına, yapılarına, kaynak dillerine, birlikte kullanıldıkları adlara ve kullanım durumlarına göre beş balıkta incelenmiş, tablolar ve grafikler ile belirtilmiştir. 3816 niteleme sıfatının, 3359 tanesi sözcük halinde, 423 tanesi söz öbeği ve 34 tanesi ise cümlecik halinde kullanılmştır. Yine kaynak dillerine göre incelediğimizde 2177 tane Türkçe, 643 tane Arapça, 183 tanesinin Farsça kökenli olduğu görülmektedir. Burada bahsettiğimiz genel sonuçlara ilişkin daha kapsamlı sayısal bilgiler ve oranlar çalışmamızın inceleme bölümünde yer almaktadır.
The subject of our study is the descriptive adjectives that take place in Hüseyin Rahmi Gürpınar's "Şıpsevdi". The aim of this research on the descriptive adjectives is to identify the grammatical features of Turkey's Turkish. There were 3816 descriptive adjectives identified in our research analysis of "Şıpsevdi". The descriptive adjectives which were analyzed under five headings they were used with were indicated via graphics and tables. When the descriptive adjectives were evaluated according to their syntactic structure 3359 out of 3816 were formed in word form, 423 were in phrase form, and 34 were in clause form. When the descriptive adjectives evaluated regarding their source language it was observed that 2177 had Turkish origin, 643 had Arabic origin, and 183 had Persian origin. Details about the statistical data and proportions of the general results mentioned here were included in the analysis part of the study.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Dilbilim, Linguistics, Türk Dili ve Edebiyatı, Turkish Language and Literature
Alıntı