Show simple item record

The Perspectives of Secondary School Principals on Glass Ceiling syndrome and Analysis of Their Relations With Different Demographic Variables

dc.contributorİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalıtr_TR
dc.contributor.advisorMertoğlu, Münevver
dc.contributor.authorOrbay, İlkay
dc.date.accessioned2019-02-13T13:41:36Z
dc.date.available2019-02-13T13:41:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4564
dc.description.abstractBu araştırma, ortaokullarda çalışan okul yöneticilerinin cam tavan sendromuna ilişkin algılarının tespiti ve bu algıların farklı demografik değişkenlere göre farklılaşma durumunun incelenmesi amacı ile yapılan tarama modelli bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren İstanbul ili Avrupa yakasındaki ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında görevli okul yöneticileri oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini İstanbul ili Avrupa yakasındaki toplam resmi ortaokul ve imam hatip ortaokulu sayısının %10'unu temsil edecek şekilde, random yoluyla seçilen dört ilçedeki 74 ortaokul ve imam hatip ortaokulunun müdür ve müdür yardımcıları oluşturmaktadır. Bu araştırmada verilerin toplanması amacı ile yargısal ölçmelerden yararlanılmış ve Likert tipi ölçme aracı tercih edilmiştir. Karaca (2007)'nın "Kadın Yöneticilerde Kariyer Engelleri: Cam Tavan Sendromu Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma" başlıklı tezinde geliştirdiği ve kullandığı veri toplama aracı kullanılmıştır. Birinci kısımda araştırmaya katılanlara ait demografik değişkenlere ilişkin sorular, ikinci kısımda ise cam tavana ilişkin sorular bulunmaktadır. 5'li Likert tipi olarak düzenlenmiş olan ikinci kısım toplam 38 sorudan oluşmaktadır. Veriler bilgisayar ortamında SPSS 16.0 programında değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizlerde non parametrik testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen bulgular cam tavan sendromunu kadınların daha fazla yaşadığını göstermiştir. Cam tavana ilişkin araştırmaların daha geniş kitlelerde ve farklı değişkenlerle tekrarlanması önerilebilir.tr_TR
dc.description.abstractThis study is a screening model research carried out on the purpose of identifying the perspectives of secondary school principals on glass ceiling syndrome and analyising the relations of these perspectives with different demographic variables. The population of the research consists of school principals working in secondary schools in European side of Istanbul during 2016-2017 Academic year. The principals and vice-principals of 74 secondary schools in four districts, which were chosen randomly for representing 10% of the number of formal secondary schools in European side of Istanbul, form the samples of the research. In this research, judgement measurement and Likert type scale were used with the aim of data collection. As a means of data collection, the questionnaire Karaca (2007) formed in her thesis was used. The first section of this questionnaire includes the questions related to demographic variables of the participants and the second section contains the questions related to the glass ceiling. There are 38 questions which are arranged according to 5 point Likert type scale in second edition. The questions are presented in a structure that contains seven factors. The data were evaluated in SPSS 16.0 in computer environment. The tests of Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H which are non parametric tests were used.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectEğitim ve Öğretimtr_TR
dc.subjectEducation and Trainingtr_TR
dc.titleOrtaokul Yöneticilerinin Cam tavan Sendromuna İlişkin Algılarının Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşma Durumunun İncelenmesitr_TR
dc.titleThe Perspectives of Secondary School Principals on Glass Ceiling syndrome and Analysis of Their Relations With Different Demographic Variables
dc.typeThesistr_TR
dc.contributor.authorID165897tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record