Publication:
Türk, Alman ve Italyan Ceza Hukuklarında Sünnet

Date
2013-07
Authors
Sırma, Özge
Saygılar Kırıt, Yasemin F.
Özaydın, Özdem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Sünnet Uygulması daima hukuki açıdan sorgulanmıştır.Bu konuda bazı ülkeler herhangi bir yasal düzenlememe yapmama yolunu seçmişken; bazı ülkelerkonuyla ilgili özel yasal düzenlemelere yer vermiştir.
The circumcision has always been questioned in terms of law. İn some countries, there are rules restricting or regulatiing circumcision. On the other hand some other countries have not placed any legislation.
Description
Keywords
Sünnet, Alman hukuku, İtalyan hukuku, İslam, Yahudilik, Circumcision, German Law, Italian Law, İslam, Judaism
Citation