Show simple item record

dc.contributorFen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences Psikoloji / Psychologytr_TR
dc.contributor.authorDeniz, Derya
dc.date.accessioned2019-02-25T14:00:13Z
dc.date.available2019-02-25T14:00:13Z
dc.date.issued2017-12
dc.identifier3tr_TR
dc.identifier3tr_TR
dc.identifier3tr_TR
dc.identifier.issn2149-7206
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4671
dc.description.abstractSuç, insanlık tarihinin başlangıcından günümüze dek sürekli var olan bir sorun olup, sosyal bir varlık olan insanın, üstesinden gelmek için farklı yollar aradığı problemlerden biridir. Bireyin, içinde yaşadığı toplum tarafından onaylanmayan ve aynı zamanda bir çözüm biçimine bağlanması gereken sosyal problem olarak da görülmektedir. Suçun tasvirini yapan değişik bilim dalları ise suç eylemini, ortak paydada toplum normlarından sapan bir davranış olarak tanımlamaktadır. Özellikle şiddet davranışlarına bakılacak olursa, bir kimsenin gösterdiği şiddet davranışı kendini koruma saikiyle gerçekleşmiyorsa, daha önce psikiyatrik bir tanı almamış dahi olsa “patolojik” olarak değerlendirmeye alınabilmektedir. Bu doğrultuda ortaya çıkan suç davranışı ise psikopatoloji düzlemi içerisinde ele alınabilir. Psikiyatri hastalarının büyük çoğunluğu ile suç davranışı arasında bir ilişki saptanmazken belli başlı bozukluklar ile suç davranışı arasında daha belirgin bir ilişki görülebilmektedir.tr_TR
dc.description.abstractSuç, insanlık tarihinin başlangıcından günümüze dek sürekli var olan bir sorun olup, sosyal bir varlık olan insanın, üstesinden gelmek için farklı yollar aradığı problemlerden biridir. Bireyin, içinde yaşadığı toplum tarafından onaylanmayan ve aynı zamanda bir çözüm biçimine bağlanması gereken sosyal problem olarak da görülmektedir. Suçun tasvirini yapan değişik bilim dalları ise suç eylemini, ortak paydada toplum normlarından sapan bir davranış olarak tanımlamaktadır. Özellikle şiddet davranışlarına bakılacak olursa, bir kimsenin gösterdiği şiddet davranışı kendini koruma saikiyle gerçekleşmiyorsa, daha önce psikiyatrik bir tanı almamış dahi olsa “patolojik” olarak değerlendirmeye alınabilmektedir. Bu doğrultuda ortaya çıkan suç davranışı ise psikopatoloji düzlemi içerisinde ele alınabilir. Psikiyatri hastalarının büyük çoğunluğu ile suç davranışı arasında bir ilişki saptanmazken belli başlı bozukluklar ile suç davranışı arasında daha belirgin bir ilişki görülebilmektedir.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationAydın İnsan ve Toplum Dergisitr_TR
dc.subjectPsikopatolojitr_TR
dc.subjectSuç Davranışıtr_TR
dc.subjectAdli Psikolojitr_TR
dc.subjectAdli Psikiyatritr_TR
dc.subjectCezai Sorumluluktr_TR
dc.subjectPsychopathologytr_TR
dc.subjectCriminal Behaviortr_TR
dc.subjectForensic Psychologytr_TR
dc.subjectForensic Psychiatrytr_TR
dc.subjectCriminal Responsibilitytr_TR
dc.titleSuç davranışına etki eden psikopatolojik süreçlertr_TR
dc.title.alternativePsychopathological processes affecting crime behavior
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID239499tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record