Show simple item record

Cognitive Behavioral Therapy in Panic Disorder: A Case Study

dc.contributorFen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences Psikoloji / Psychologytr_TR
dc.contributor.authorAteş, Nida
dc.contributor.authorArcan, Kuntay
dc.date.accessioned2019-02-26T07:34:49Z
dc.date.available2019-02-26T07:34:49Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn2148-4376
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.31682/ayna.468240
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4677
dc.description.abstractBu olgu sunumunda, DSM-5’e göre panik bozukluk belirtileri gösteren, 19 yaşında erkek bir danışanın, Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımıyla 11 seanslık tedavi süreci anlatılmıştır. Danışanın akut problemi olan panik atak semptomlarıyla başa çıkmak için yaptığı güvenlik sağlayıcı davranışlar ve kaçınma davranışları davranışçı yaklaşımla ortadan kaldırılmış, bedensel duyumları hakkındaki yanlış yorumlamaları ise bilişsel yaklaşımla değiştirilmiştir. Danışanın diğer şikayeti olan, evde yalnız kalmaktan korkma ile ilgili, yaşayarak maruz bırakma kapsamında ev ödevleri planlanmıştır. Bu uygulamaların neticesinde; güvenlik sağlayıcı davranışları ya da kaçınmaları olmaksızın, korktuğu felaketlerin gerçekleşmediğini deneyimlemesi sağlanmıştır. Panik bozuklukla ilgili psiko-eğitim, bilişsel yeniden yapılandırma, maruz bırakma, nefes ve gevşeme egzersizleri, duyguları ben dili ile ifade edebilme öğretimini içeren bu tedavi yaklaşımının detayları ve sonuçları ilgili literatür ışığında detaylandırılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn the current case study, 11 sessions of Cognitive Behavioral Therapy process of a 19 years old male who had panic disorder symptoms according to DSM-5 was presented. Safety and avoidance behaviors of the client in order to cope with the acute panic attack symptoms were abolished with a behavioral approach, and the misinterpretations about his bodily sensations were changed with a cognitive approach. Homeworks based on exposure was planned for the other complaint of the client that was the fear of being alone at home. As a result of the treatment, the client realized that he did not experience the expected catastrophe in the lack of safety or avoidance behaviors. The treatment that included psycho-education about panic disorder, cognitive restructuring, exposure, breathing and relaxation exercises, supporting the expression of emotions and the outcome of the treatment was detailed in the light of the relevant literature.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationAyna Klinik Psikoloji Dergisitr_TR
dc.subjectpanik bozukluktr_TR
dc.subjectbilişsel davranışçı terapitr_TR
dc.subjectmaruz bırakmatr_TR
dc.subjectbilişsel yeniden yapılandırmatr_TR
dc.subjectPanic disordertr_TR
dc.subjectcognitive behavioral therapytr_TR
dc.subjectexposuretr_TR
dc.subjectcognitive restructuringtr_TR
dc.titlePanik Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Terapi: Bir Olgu Sunumutr_TR
dc.titleCognitive Behavioral Therapy in Panic Disorder: A Case Study
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID245905tr_TR
dc.contributor.authorID30206tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record