Publication:
Türk Halk Kültüründe Korku

Date
2007
Authors
Kaya, Muharrem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
İnsanlığın ilk dönemlerinden itibaren, insanların hayatta korktuğu şeylerin, mitolojide, halk inanışlarında, türkülerde izlerinin sürüldüğü bir yazıdır. Tabiat güçlerinden korku, tabiatı yöneten kutsal ruhlardan korkmayı ve bunlardan kaçınmayı beraberinde getirmiştir. Temas, benzerlik, taklit büyüleri bu korkularla baş edebilmek için oluşturulmuştur. Yazıda, av tanrısından, ev iyesinden, al karısından, cin, peri, kara koncolostan, hıbılık, Çarşamba karısından korkmanın sebepleri ve bunlardan korunma yolları üzerinde durulmuştur.
Description
Keywords
Korku, Halk İnanışları
Citation