Publication:
Divânü Lûgati't Türk'ün Halkbilimi Açısından Önemi

Date
2002
Authors
Kaya, Muharrem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu yazıda, Türk kültürünün bilinen en eski sözlüklerinden Divânü Lûgati’t Türk’teki halkbilimi unsurları tespit edilip günümüzde devam edenlere dikkat çekilmiştir. Dil, anlatım, âşık, tekke edebiyatı, anlatmalar, anonim şiirler, kalıplaşmış sözler, dayanışma kurumları, hayatın dönüm noktalarıyla ilgili gelenek ve görenekler, halk bilgisi, inanışlar, oyun, eğlence, spor, giyim, kuşam, süslenme, halk mutfağı alt başlıkları altında, halkbilimi unsurları, eserde geçtiği yerler de belirtilerek ele alınmıştır. Divânü Lûgati’t Türk’ün bir kültür hazinesi olduğu vurgulanmıştır.
Description
Keywords
Citation