Publication:
Muhsin Kut'un sanatı ve sanatçı kişiliği

Date
2017
Authors
Sezer, Ece
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu tezde, çağdaş Türk resim sanatçısı Muhsin Kut'un yaşamı, sanat hayatı, sanatçı kişiliği, çalışmaları ve sanat hayatındaki yeri ve öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Sanatçının aile ve eğitim hayatı, dergi ve seramik çalışmaları, resim çalışmaları, eserleri, sergileri ve ödülleri araştırılmıştır. Çağdaş Türk resim sanatında çok önemli bir yere sahip olan sanatçımız Muhsin Kut, bugüne kadar gezmiş olduğu onlarca ülkeden izlenimlerini yansıttığı peyzaj çalışmalarıyla, ülkemizde ve Dünya'da birçok kez eserlerini sergilemiştir. Türk resminde çok önemli bir yere sahip, nereyi resmederse, nerede sergi açarsa açsın kendisini sürekli takip eden bir kitleye sahip, sevilen, saygı duyulan ve takip edilen bir sanatçıdır. Daha küçük yaşlarından ailesinden aldığı eğitimle başlayan resim aşkı hiç bitmemiş, hiçbir zaman çizmeyi bırakmamış ve hala devam etmektedir. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde başlayan eğitim hayatı, hocaları ve yol göstericileri olarak adlandırdığı Kemal Künmat, Güner Ener ve Sabri Berkel'in de etkileriyle kendi tarzını bulmuş ve bu çizgiden hiç ayrılmamıştır. Onu etkileyen her yeri bir konu haline getirip, çizdiği yüzlerce eskizden tuvale aktardığı eserleriyle sergilerine devam etmekte ve Türk resim sanatına katkılarını sürdürmektedir.
This thesis has been aimed to indicate the significance of modern Turkish artist Muhsin Kut's life, art life, artist personality, his works and his importance of art. His family life and education life, journal and ceramic works, his art works, his artifacts, his exhibits and rewards have been researched. Muhsit Kut who has a very important place in modern Turkish art; has reflected his impressions to his landscape paintings from the countries which he visited and displayed his work in our county and in the world in many exhibitions. He owns a substantial place in Turkish art and beloved so where ever he displays, wherever he opens an exhibition; he has a personal mass who follows, loves and respects him. With the education he started to receive in very young ages, his love to art never ended, he never gave up drawing and he still continues working. His educational life started at State Academy of Fine Arts, he discovered his own style with the academy, Kemal Künmat, Güner Ener and Sabri Berkel who he mentions as his mentors, and never left his own line. He makes a subject out of every place which influenced him, with sketches over hundreds that he transferred to canvas, he still continues to open exhibitions and his contributions to Turkish art still continues as well.
Description
Keywords
Güzel Sanatlar, Fine Arts, Ekspresyonizm, Expressionism, Kut, Muhsin, Modern Resim, Modern Painting, Modern Resim Sanatı, Modern Painting Art, Resim Sanatı, Painting Art, Sanat Eserleri, Artistic Works, Sanatçılar, Artists, Sergiler, Exhibitions, Türk Resim Sanatı, Turkish Painting Art
Citation